Yazılım Şirketlerinde Cmmı Ve Bir Yazılım Şirketinde Cmmı’ın Performansa Etkilerinin İncelenmesi

dc.contributor.advisor Güngör, Cengiz tr_TR
dc.contributor.author Omacan, Ceren tr_TR
dc.contributor.department Mühendislik Yönetimi tr_TR
dc.contributor.department Engineering Management en_US
dc.date 2008 tr_TR
dc.date.accessioned 2008-08-29 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-26T13:22:18Z
dc.date.available 2015-05-26T13:22:18Z
dc.date.issued 2008-09-10 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, Carnegie Mellon Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Enstitüsü tarafından geliştirilen bir süreç olgunluk modeli olan Bütünleşik Yetkinlik Olgunluk Modeli (Capability Maturity Model – CMMI) kullanılarak bir yazılım şirketinde uygulama geliştirilmiş ve bu uygulamanın çalışan motivasyonu ve süreç performans kriterleri olarak belirlenen; müşteri talepleri için harcanan ortalama süre, aynı talep üzerinde tekrar çalışma sayısı ve talepler üzerinde harcanan sürenin tahmin edilenden farkı kriterlerine etkisi gözlenmiştir. Uygulama aşamasında, seçilen Proje Planlama, Proje İzleme ve Kontrol ve Gereksinimlerin Yönetimi süreç alanları altındaki hedeflerin gerçekleştirilmesi için yapılması gerekenler belirlenmiş, ilgili standart doküman formatları hazırlanmış ve yeni başlayan iki projede bu hedeflere ulaşılması için yapılması gerekenler adım adım uygulanmıştır. Sonuç olarak; yapılan CMMI uygulamasının çalışan motivasyonu üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı, buna karşılık belirlenen diğer üç performans kriteri açısından iyileşme olduğu belirlenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, an application has been developed in a software company by using Capability Maturity Model (CMMI) which is a process maturity model developed by Carnegie Mellon University and the affects of this application have been determined on the average time of work, the rework and the deviation of work time from the estimation. During the application, the to do list has been developed for achieving the goals of Project Planning, Project Monitoring and Control and Requirements Management process areas. The standartization of documents have been developed and all of these work have been applied on two new projects. The results of this study show that the CMMI application has no affect on the motivation of employees but it has increased the company performance in terms of the three performance criterias. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/3177
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject CMMI tr_TR
dc.subject Yazılım tr_TR
dc.subject Yetkinlik tr_TR
dc.subject Süreç tr_TR
dc.subject CMMI en_US
dc.subject Software en_US
dc.subject Capability en_US
dc.subject Process en_US
dc.title Yazılım Şirketlerinde Cmmı Ve Bir Yazılım Şirketinde Cmmı’ın Performansa Etkilerinin İncelenmesi tr_TR
dc.title.alternative Cmmi In Software Companies And A Study On The Affects Of Cmmi On Performance In A Software Company en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
8880.pdf
Boyut:
2.56 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama