Kentsel Dönüşümde Coğrafi Bilgi Sistemi Kullanılması - Üsküdar İlçesi Örnek-esatpaşa-ünalan Mahalleleri Örneği

dc.contributor.advisor Uluğtekin, Necla tr_TR
dc.contributor.author Aksu, Abdullatif tr_TR
dc.contributor.department Geomatik Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Geomathic Engineering en_US
dc.date 2007 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-14T14:13:37Z
dc.date.available 2015-05-14T14:13:37Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007 en_US
dc.description.abstract Kentsel dönüşüm projelerinin en önemli aşamalarından biri, düzenlenecek bölgenin önce mevcut durumunun saptanmasıdır. Mevcut durumun saptanması ise, düzenlemeye esas oluşturacak verilerin toplanması ve analizini içerir. Burada söz konusu olan iş, mekansal ve sözel bilgi bileşenlerini içeren coğrafi verinin toplanması, belirli bir düzende organize edilmesi ve analizidir. Günümüzde kent planlamasının geleneksel araçlarla işlemesi beklenemez. Bu açıdan Coğrafi Bilgi Sistemi, başvurulabilecek en önemli araçlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Coğrafi Bilgi Sistemi, özellikle coğrafi verinin geleneksel araçlara oranla çok daha doğru ve hızlı bir biçimde analizine olanak tanımaktadır. Bu çalışma, Coğrafi Bilgi Sisteminin diğer bir çok uygulama alanında olduğu gibi kent planlamasında da önemli yararlar sağlayabileceği noktasından hareket edilmiştir. Çalışma alanı Üsküdar İlçesi, Ünalan, Esatpaşa, Örnek Mahalleleri’ni kapsamaktadır. Kent içinde değerli bir konumda yer alan, ancak sağlıksız fiziksel ve sosyo-ekonomik yapı baskısı altında kalmış olan çalışma alanında, bir kentsel dönüşüm projesinin gerçekleştirilmesine ilişkin bir durum tespiti çalışması yapılmıştır. Bölgenin mevcut durumunun tespiti için öncelikle bir “veri tabanı tasarımı” yapılmış, ardından kadastral ve halihazır durumu ile ilişkilendirilerek Netcad Coğrafi Bilgi Sistemi ortamına aktarılmıştır. Ayrıca bölgenin sosyo-ekonomik durumunu tespit amacıyla hanehalkı ve işyeri anketi düzenlenmiş ve bu bilgiler de Excel programında toplanmıştır. Daha sonra bütün bilgilere göre Netcad Coğrafi Bilgi Sistemi ortamında çeşitli analizler gerçekleştirilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract Confirming present situation at region to be ordered, is the one of important phase of urban conversion projects. This situation consists collecting data and analysis which will be basic factor to order. Analysing and organizing of collecting geographical data, consisting spatial and thematic information in determined arrangement, is the assessment role here. It is not expected to run of urban planning in our present time. According to the this aspect, Geographic Information Sistems (GIS) is the very important system to be applied. GIS, especially provides opportunity to analyse geographical data better and faster than traditional tools. In wiev of the fact that GIS may provide lots of important benefits to urban planning such as several application fields, it was mentioned to this study. This study involves, Üsküdar county, Ünalan, Esatpaşa and Örnek districts. Determination study was made for urban conversion concerning with the work place, which remained under the socio-economic structure pressure, is in the valuable position in the urban. Firstly, “ Data Base Design” was made to determine present situation of region, and then this was transferred to the NedCad GIS media by gathering cadastral and present situation. Moreover, household and job-site questionnaire was ordered to determine socio-economic situation and this informations were gathered in the Excell Programme. Afterwards, various analysises were performed on the NetCad GIS media with all of these informations. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/1706
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject CBS tr_TR
dc.subject kentsel dönüşüm tr_TR
dc.subject şehir planlama tr_TR
dc.subject GIS en_US
dc.subject Urban Conversion en_US
dc.subject Urban Planning en_US
dc.title Kentsel Dönüşümde Coğrafi Bilgi Sistemi Kullanılması - Üsküdar İlçesi Örnek-esatpaşa-ünalan Mahalleleri Örneği tr_TR
dc.title.alternative Using Geographic Information Sistem In Urban Conversion- Example Of Üsküdar County Örnek-esatpaşa-ünalan Districts en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
7341.pdf
Boyut:
5.51 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama