Zaman-mekan Deneyimi Canlılarda Yaşamalanı Belirleme

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Omacan, Sinan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Mimarlığın kendini sürekli üzerinde dışavurduğu “yapı”ların tarihi, mimarlığın da, insanlığın da tarihinden çok gerilere gitmektedir. Farklı türler tarafından ortaya çıkarılan bu yapılar, birbirlerinden çok çok farklı algı, kurgu ve süreçlere dayanmaktadır; o kadar ki; ortaya çıkan yapıların tümünü birden bir “yapı” kategorisi içerisinde tutmak neredeyse imkansızlaşmaktadır. Denebilir ki bu yapılar canlıların “zaman ve mekanı deneyimleme” süreçlerinin bir “işlev”idir ve bu süreçlerin “görsel, işitsel, kokusal” olan işlevleri arasında yer alır. Ancak bu dolaysız zaman-mekan deneyiminin üzeri her zaman farklı katmanlarca örtülmüştür. Zaman-mekanın temel manipülasyon araçları “kavram-yapı” (bina) ve ona dair “güzel, yeni, kullanışlı” gibi tüm kategoriler olagelmiştir. Mimarlık, zaman-mekan deneyimi üzerindeki bu katmanları bir yandan sürekli “kazırken”, diğer yandan da sürekli kendisini yenilerini eklerken bulmaktadır.
The history of the “building”, on which the architecture has been expressing itself; goes far back beyond the history of architecture and the history of mankind as well. These buildings produced by different species depend on so much varying kinds of perception, fiction and processes, that they can hardly form a cathegory called “building”. It can be said that this buildigs are a function of the “time-space experience” of the living body; a funktion among others of sences of “sight, smell and hearing”. But this basic time-space experience is always covered with different layers. The basic manipulation tools of time-space has been the “building” and all the cathegories belonging to it like “beautiful, new, functionel” etc. Architecture, on one side constantly scraping this layers on time-space experience, on the other side finds itself always adding new ones.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
Anahtar kelimeler
Zaman, Mekan, Zaman-mekan Algısı, Zaman-mekan Deneyimi, Time, Space, Perseption of Time-Space, Experience of Time-Space
Alıntı