Aspergillus Sectıon Nigri Üyelerinin Pektinaz Üretme Potansiyellerinin İncelenmesi Ve Moleküler Karakterizasyonları

dc.contributor.advisor Karbancıoğlu Güler, Hatice Funda tr_TR
dc.contributor.author Taşcı Çağan, Tuğçe tr_TR
dc.contributor.authorID 10114646 tr_TR
dc.contributor.department Gıda Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Food Engineering en_US
dc.date 2016 tr_TR
dc.date.accessioned 2017-03-09T09:07:46Z
dc.date.available 2017-03-09T09:07:46Z
dc.date.issued 2016-06-28 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Instıtute of Science and Technology, 2016 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmanın amacı meyve suyu ve şarap endüstrisinde kullanılmak üzere, Aspergillus section Nigri üyesi küflerin poligalakturonez (PG) aktivitelerinin araştırılması ve ayrıca tüm suşların DNA dizilemeyle moleküler tanımlamalarının yapılmasıdır. Toksijenik olmayan suşlar 28oC ve 12oC'de pektinaz ve amilaz aktiviteleri katı besiyesinde görüntülenmiştir. Enzim deneyi için DNS methodu kullanılmıştır. Suşlar pH değeri 3.5 olan besiyerinde büyütülmüştür. İnkübasyon sıcaklığı 12oC'de 8 gün ve 28oC'de 5 gündür. PG aktivitesi 12oC ve 28oC için 10., 20. ve 30. dakikada veya 45oC'de 10. dakikada ölçülmüştür. Suşların 12oC'de PG aktivitesi 30 dakikanın sonunda 0.88 U/mL ile 4.19 U/mL arasında ölçülmüştür. 28oC'de 30 dakika sonunda, PG aktivitesi 1.84 U/mL ile 7.7 U/mL arasında değişmiştir. Son olarak, PG aktivitesi 45oC'de 10 dakika inkübasyon ile 7.79 U/mL ile 20.81 U/mL aralığında tespit edilmiştir. Tüm yüksek aktivite gösteren suşların genetik olarak farklı oldukları parmak izi analiziyle belirlenmiştir. PCR ürünlerinin ITS bölgeleri Aspergillus spp. ile aynı aralıktadır. Moleküler tanımlama analizleri, kullanılan suşların çoğunluğunun Aspergillus niger olduğunu doğrulamıştır. tr_TR
dc.description.abstract The aim of this study is to investigate polygalacturonases (PG) producing ability of Aspergillus section Nigri members for fruit juice and wine industry. All isolates were also molecularly identified using DNA sequencing. Non-toxigenetic isolates were screened for pectinase and amylase activity both at 28oC and 12oC wıth plate test. DNS method was used for an enzyme assay. Isolate were inoculated into a medium at pH 3.5. Incubation temperatures were 12oC for 8 days and 28oC for 5 days.PG activity was measured at 12oC and at 28oC after 10, 20 or 30 minutes inoculation time or at 45oC for 10 minutes. At 12oC, PG activity of the strains was in the range of 0.88 U/mL to 4.19 U/mL after 30 minutes. At 28oC, PG activity of isolates varied in the range of 1.84 U/mL to 7.7 U/mL after 30 minutes. Finally, PG activity at 45oC 10 minutes incubation time varied between 7.79 U/mL and 20.81 U/mL. All of the high active isolates were also genetically different with the result of DNA fingerprinting analysis. The size of the PCR product of the ITS region are in the range of Aspergillus spp. Blast analysis verified that most of them are Aspergillus niger. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/13604
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Pektinaz tr_TR
dc.subject Aspergillus Section Nigri tr_TR
dc.subject Poligalakturonez tr_TR
dc.subject Pectinase en_US
dc.subject Aspergillus Section Nigri en_US
dc.subject Polygalacturonases en_US
dc.title Aspergillus Sectıon Nigri Üyelerinin Pektinaz Üretme Potansiyellerinin İncelenmesi Ve Moleküler Karakterizasyonları tr_TR
dc.title.alternative Investigation Of Potential Pectinase Production From Members Of Aspergillus Section Nigri And Their Molecular Characterization en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama