Sözleşme İdaresinde Açıklamalar, Yorumlamalar, Değişiklikler Ve Kik Mevzuatının İlgili Hükümler Açısından Değerlendirilmesi

dc.contributor.advisor Çıracı, Murat tr_TR
dc.contributor.author Alçın, Merve tr_TR
dc.contributor.department Proje Yapım Yönetimi tr_TR
dc.contributor.department Construction Management en_US
dc.date 2009 tr_TR
dc.date.accessioned 2009-06-30 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-08-12T13:53:34Z
dc.date.available 2015-08-12T13:53:34Z
dc.date.issued 2009-07-01 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, önemli bir sözleşme idaresi görevi olan sözleşme açıklamaları, yorumlamaları ve değişikliklerine ilişkin hükümler açısından KİK mevzuatına yeni bir öneri geliştirilmiştir. Yapılan öneride, geleneksel proje teslim sistemi temel alınmıştır. Sözleşme idaresi görevlerinden biri olan sözleşme açıklamaları, yorumlamaları ve değişiklikleri incelenmiş ve Türkiye’de kullanılan (KİK) standart sözleşme belgelerindeki madde ve hükümler, yurt dışında kullanılmakta olan (AIA ve CSI) standart sözleşme belgelerinin madde ve hükümleriyle karşılaştırılmıştır. Yapılan inceleme ve karşılaştırmalar sonucunda, KİK mevzuatında ilgili hükümlerle ilgili ciddi eksiklikler olduğu görülmüştür. Mevzuatta eksik olduğu görülen madde hükümleri belirlenmiş ve bu hükümlerin mevzuata eklenmesi için sözleşme eki olarak bir özel şartname geliştirilmiştir. Çalışma kapsamında, yurtdışında kullanılmakta olan ve prosedürlerin anlatıldığı Bölüm 01 başlıkları, KİK mevzuatına eklenmek üzere belirlenmiştir. Geliştirilen özel şartnamenin ve Bölüm 01 başlıklarının, KİK mevzuatında ilgili hükümlerle ilgili eksikliklerden kaynaklanan sorunları minimize edeceği ve mevzuata bu anlamda işlerlik kazandıracağı düşünülmektedir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, a new suggestion related to one of the most important contract administration responsibilities-contract clarifications, interpretations and modifications - is proposed for KIK documents. This new suggestion is based on traditional project delivery system. Contract clarifications, interpretations and modifications are investigated and provisions related to clarifications, interpretations and modifications in KIK, AIA and CSI documents are compared. As a result of the investigations and comparisons, it’s understood that there are very important omissions and deficiencies related to contract clarifications, interpretations and modifications in KIK documents. After these provisions are determined, a specification is prepared as an addition to the contract for these provisions to be included in KIK documents. In addition, Division 01 -generally used in foreign countries, explaining procedures- titles are determined in order to be added to KIK documents. Finally, the new suggestion and Division 01 titles are thought to minimize the problems in KIK documents related to clarifications, interpretations and modifications and functionalize KIK regulations. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/8318
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject değişiklikleri tr_TR
dc.subject yorumlamalar tr_TR
dc.subject KİK tr_TR
dc.subject AIA tr_TR
dc.subject CSI tr_TR
dc.subject Bölüm 01. tr_TR
dc.subject Contract modifications en_US
dc.subject interpretations en_US
dc.subject KIK en_US
dc.subject AIA en_US
dc.subject CSI en_US
dc.subject Division 01. en_US
dc.title Sözleşme İdaresinde Açıklamalar, Yorumlamalar, Değişiklikler Ve Kik Mevzuatının İlgili Hükümler Açısından Değerlendirilmesi tr_TR
dc.title.alternative Clarifications, Interpretations And Modifications In Contract Administration And Evaluation Of Related Clauses In Public Procurement Agency (kik) Regulations en_US
dc.type Master Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
9669.pdf
Boyut:
7.81 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama