Ferromanyetik Ve Antiferromanyetik Etkileşmeli Anizotropik Xxz Heısenberg Spin Zincirlerinde Kuantum Olguları: Renormalizasyon Grubu Çözümü

dc.contributor.advisor Berker, Ahmet Nihat tr_TR
dc.contributor.author Sarıyer, Ozan Sabahattin tr_TR
dc.contributor.department Fizik Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Physics Engineering en_US
dc.date 2007 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-13T16:09:39Z
dc.date.available 2015-05-13T16:09:39Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007 en_US
dc.description.abstract Anizotropik XXZ Heisenberg spin zincirlerinin istatistik mekaniği, elektronik sistem çözümleri için geliştirilen kuantum renormalizasyon grubu yöntemi kullanılarak, hem ferromanyetik hem antiferromanyetik etkileşmeler için, bütün sıcaklıklar ve bütün spin anizotropi değerleri için çözülmüştür. Spin-spin bağlantıları ve özgül ısılar ayrıntılarıyla hesaplanmıştır. Spin dalgası katılıkları, uyarılma spektrum ayrılıkları ve spin dalgasından spinona öte geçiş elde edilmiştir. Bu çözümlerden, tümüyle kuantum mekaniksel olan olgular bulunmuştur: XY spin etkileşmeleri, antiferromanyetik sz spin bağlantıları oluşturmaktadır. Buna karşılık da, antiferromanyetik sz etkileşmeleri, XY spin bağlantıları oluşturmaktadır. Özgül ısının pik değerlerinin ve sıcaklıklarının anizotropiye bağlantısı, ferromanyetik ve antiferromanyetik sistemlerde tamamen değişiktir. Bu, üst boyutlarda, antiferromanyetik ve ferromanyetik faz geçiş sıcaklıklarının değişik olması kuantum olgusunun habercisi olarak görülebilir. 3-boyutta global faz diyagramı elde edilmiş ve gerçekten de ferromanyetik ve antiferromanyetik bölgelerin üstüste çakışmadıkları bulunmuştur. tr_TR
dc.description.abstract The statistical mechanics of anisotropic XXZ Heisenberg spin chains is solved for both ferromagnetic and antiferromagnetic interactions, thoughout the entire temperature and anisotropy ranges, via the renormalization-group method developed for electronic system calculations. Spin-spin correlations and specific heats are calculated in detail. The spin-wave stiffness constant, excitation spectrum gap, and spin-wave to spinon crossover are obtained. From these solutions, completely quantum mechanical phenomenon are obtained: The XY interaction induces antiferromagnetic sz spin correlations, while on the other hand, antiferromagnetic sz interaction induces XY spin correlations. The specific heat maxima values and temperatures respond to anisotropy in a completely different way for ferromagnetic and antiferromagnetic systems. One can see this fact as a harbinger of the quantum phenomenon of different ferromagnetic and antiferromagnetic phase transition temperatures for higher dimensions. The 3-dimensional global phase diagram is calculated, showing that ferromagnetic and antiferromagnetic regions indeed do not map onto each other. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/1471
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Kuantum istatistiksel kuramı ve taban durum - temel uyarılmalar tr_TR
dc.subject Spin zinciri modelleri tr_TR
dc.subject Düzen-düzensizlik dönüşümleri ve model sistemlerin istatistik mekaniği tr_TR
dc.subject Renormalizasyon grubu metodları tr_TR
dc.subject Quantum statistical theory and groud state - elementary excitations en_US
dc.subject Spin chain models en_US
dc.subject Order-disorder transformations and statistical mechanics of model sysems en_US
dc.subject Renormalization-group methods en_US
dc.title Ferromanyetik Ve Antiferromanyetik Etkileşmeli Anizotropik Xxz Heısenberg Spin Zincirlerinde Kuantum Olguları: Renormalizasyon Grubu Çözümü tr_TR
dc.title.alternative Quantum Phenomenon In Anısotropıc Xxz Heısenberg Spın Chaıns Wıth Ferromagnetıc And Antıferromagnetıc Interactıons: Renormalızatıon-group Calculatıon en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
7474.pdf
Boyut:
1.03 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama