İnşaat Sözleşmelerinde Değişiklik Talimatı Uygulamasının Fıdıc, Aıa Ve Kik Sözleşme Formları Kapsamında İncelenmesi

dc.contributor.advisor Taş, Elçin tr_TR
dc.contributor.author Yayla, Hilal tr_TR
dc.contributor.department Proje Yapım Yönetimi tr_TR
dc.contributor.department Construction Management en_US
dc.date 2009 tr_TR
dc.date.accessioned 2009-07-05 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-08-12T13:53:34Z
dc.date.available 2015-08-12T13:53:34Z
dc.date.issued 2009-07-06 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, inşaat sözleşmelerinde değişiklik talimatı uygulaması, yurtdışı inşaat projelerinde yaygın olarak kullanılan FIDIC ve AIA standart sözleşme formları ile Türk inşaat sektöründe kamu ihalelerinde tek yetkili kurum olan KİK ( Kamu İhale Kurumu ) tarafından yayınlanan standart sözleşme koşulları ve genel şartnameler çerçevesinde incelenmiş ve bu üç sözleşme formu arasındaki farklılıklar saptanmıştır. FIDIC ve AIA standart sözleşme formlarının tanımı ve gelişimi, bu formlar kapsamında kullanılan sözleşme türlerinden hareketle sözleşme değişiklikleri hükümlerinin kaynağı ve işletim süreci değişiklik talimatı sözleşme koşulları çerçevesinde ele alınmıştır. Benzer şekilde KİK tarafından yayınlanmış olan KİSK ( Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ) ve YİGŞ ( Yapım İşleri Genel Şartnamesi) kapsamında yer alan sözleşme değişiklikleri incelenerek bu hükümlerin FIDIC ve AIA’e nazaran yetersiz olduğu belirlenmiş ve çözüm önerileri getirilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this study change order process in construction contract documents is researhced in the scope of FIDIC and AIA standart contract forms that are used widely abroad and KİK contract documents which are used in Turkish construction market by contract and general conditions comparing with these three forms. FIDIC and AIA standard forms of contract are determined by their definition, development, and the context of contract types with the provisions of the change order process and resources operating instructions in accordance with contract terms are discussed. Similarly in KİSK (Public Procurement Contracts Law) and YİGŞ (General Specification for Building Works)which are published by KİK are researced by change order process and it is determined that KİK change order process and concerned provisions are not enough when it is compared with FIDIC and AIA contract forms. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/8320
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Değişiklik talimatı tr_TR
dc.subject FIDIC tr_TR
dc.subject AIA tr_TR
dc.subject KİK tr_TR
dc.subject sözleşme dokümanları tr_TR
dc.subject KİSK tr_TR
dc.subject YİGŞ tr_TR
dc.subject Change order en_US
dc.subject varitation order en_US
dc.subject FIDIC en_US
dc.subject AIA en_US
dc.subject KİK contract documents en_US
dc.subject KİSK en_US
dc.subject YİGŞ en_US
dc.title İnşaat Sözleşmelerinde Değişiklik Talimatı Uygulamasının Fıdıc, Aıa Ve Kik Sözleşme Formları Kapsamında İncelenmesi tr_TR
dc.title.alternative Change Order Process Behind Of Fidic,aia And Kik Contract Documents en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
9755.pdf
Boyut:
2.28 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama