Fonksiyonel Derecelendirilmiş Silindirlerde Termal Elastik Gerilme Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
2013
Yazarlar
Kurşun, Ali
Kara, Emre
Aykul, Halil
Topçu, Muzaffer
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Bu çalışmada, termal yük altında fonksiyonel derecelendirilmiş malzemeden yapılmış uzun silindirlerde oluşan termal elastik gerilme dağılımı analitik olarak tayin edilmiştir. Silindir malzemesinin elastisite modülünün, termal genleşme katsayısının ve akma limitinin üssel bir fonksiyona göre radyal doğrultuda değişebildiği, poisson oranının ise sabit olduğu varsayılmıştır. Küçük deformasyonlar ve düzlem şekil değiştirme varsayımı altında Von Mises akma kriteri kullanılarak, elastik limitler analitik olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak, derecelendirme parametresinin gerilme dağılımı üzerindeki etkileri ortaya konulmuştur. Anahtar Kelimeler: Fonksiyonel derecelendirilmiş silindirler, Termal elastik gerilme, Elastik limit
In this study, thermal elastic stress distribution occurred on long cylinders made of functionally graded material was analytically defined under thermal load. It was assumed that elasticity modulus, thermal expansion coefficient and yielding limit of cylinder material could change in terms of an exponential function as for that Poisson’s ratio was constant. Elastic limits were determined under small deformations and plane strain assumptions using Von Mises yielding criterion. As a result, the effects of gradation parameter on stress distribution were presented. Keywords: Functionally graded cylinders, Thermal elastic stress, Elastic limit
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2013
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2013
Anahtar kelimeler
Alıntı