Afişte Soyut Yaklaşım

thumbnail.default.alt
Tarih
1998
Yazarlar
Yıldırım, Meral
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Soyut sanat yapıtı, tıpkı geleneksel sanatın yaptığı gibi gerçeği kopya etmeden ve figüratif görüntüleri yadsıyarak sanatçının hayal gücünden kaynaklanan ve en yakın olarak yaratılmaya çalışan eserlerdir. "Afişte soyut yaklaşım" adını taşıyan bu tez çalışması, soyut/stilize edilmiş sembollerden oluşmuştur. Tezin metin kısmı grafik sanatlardan başlayarak, grafiğin tarihçesi, yabancı ve Türk grafıkerlerden örnekler, Türkiye'deki grafik sanatının gelişimi, afiş tasarımı, afiş sanatının gelişimi ve Türkiye'de afiş sanatına kadar sınıflandırılmıştır. Yapıt kısmında amaç; Devlet Opera ve Balesi 'ne seçilmiş beş oyunu (Afiş tasarımı olarak) görselleştirmektir. Oyunlar Kuğu Gölü, Kral ve Ben, Salome, Don Kişot ve Carmen 'dir. Kompozisyonlar oluşturulurken kendi içerisindeki düzen, uyum, denge ve ritme dikkat edilmiştir. Bütün bunlar oluşurken bir birlik söz konusudur. Afişte can alıcı noktalar olan renk ve yazı kompozisyonu ortaya çıkarır. Bir yapıt tasarlanırken konu çok önemlidir. Konu tek başına biçimi belirlemez. Konu sanatçının ona verdiği anlamla değer kazanırken, yapıtların oluşumu başlar. Devlet Opera ve Bale'si oyunlarının seçilmesi aynı zamanda seçilen konunun da bir sanat yapıtı olmasıdır. Tasarlanmak istenen afişler bir ürün tasarımı veya bir fırma'nın reklamı kapsamında olabilirdi. İzlenen oyunlardaki ahenk, yapıtların oluşumunu etkilemiştir. Her oyunun kendi içindeki uyumu, estetiği, sahne ve dekoru, oyuncuların canlandırmış olduğu karakterler, müzikler, afişlerin oluşumundaki en büyük etkenlerdir. Yapıtların içeriği sağlam bir mantığa dayalıdır. Kompozisyonların içeriği belirlenirken renk, yazı karakterleri, soyut lekeler ön planda tutulmuştur. Bu unsurların hepsi oyunlarla bağlantılıdır.Tüm afişlerin hepsi soyut olarak tasarlanmıştır. Renkler kullanılırken, afişlerin daha etkili olabilmesi için zemin ve kullanılan diğer öğeler arasında kontrast yaratılmıştır. Teknik olarak bilgisayardan yararlanılmıştır. Kullanılan programlar tasarım için; Freehand 7.0, Adobe Photoshop 4.0, Sayfa mizanpajları için; QuarkXPress kullanılmıştır. Tekniğin sunduğu imkanları çalışmalara uygulayarak, görsel anlatımı vurgulamak ön plandadır. Sonuç olarak afişler tüm bu öğelerin birleştirilmesiyle soyut olarak görselleştirilmiştir.
A Poster is a printed paper illustrated in order announce any news or newly introduced products, and olso a division of graphic arts. The Turkish word of poster ("Afiş") stems from the French word "Af fice". Abstract works of art are works that do not copy reality as in traditional art, that deny figurative views, that are born out of the artist's own imagination and that are as close possible to the said imagination The study comprises abstract and stylised symbols. The text, beginning with the chapter entidled Graphic Arts, constitutes of the chapters with the following subheadings: The History of Graphics, Examples from Foreign, Graphic Designer, Poster Design, Development of Poster Art in Turkey. Graphic Arts comprise works of arts which depend upon illustration and which supply a utilazable view or symbol of objects to be either reproduced or manufactured. Under all heading, general poster art examples from both Turkey and throughout the world are provided. Each of the said examples can be found in its own period. I believe that the said examples support my own works. The purpose of the chapter entidled "Works of Art" is to visualize five plays produced by the State Opera and Ballet Organization through posters. PLAYS: o Swan Lake o The King and I o Don Quixote o Salome o Carmen While composing, the order, harmony, balance and rhythm urom within the play are considered, Therer exists a unity in all these. Colour and text which are the vital points of any poster bring out the composition. Subject is very important while designing a poster. However, the subject is not sufficient in itself in determining the form. While the subject gains importance with the meaning attached by the artist, the works of art begin to form. The colour, fonts and stains used in a poster emphasize the space. Upon this, fonts and other stains in compliance with the concent of the play give depth to the space. For instance, the degraded blue background used in the poster for the "Swan Lake" is meanwhile representing the lake. The blackground of the poster for "Salome" represents the dungeon. The fonts upon the posters are related to the concent f the play and render motion to the space. The effect of light reveals the density changing in accordans with the distance between objects connections. The colour technique has changed continiously from antiquity on. Like other elements, the colours in posters are chosen in accordiance with the concent of related play. The colour has an important efeect upon space. The reason why the plays produced by the State Opera and Ballet Organization are selected is that the said play are also works of art themselves. The posters could readily be advertisings for a product design or a company. The harmony of the plays influenced the formation of the said works. The harmony of each play within itself, aesthetics, scenes and decors, characters and music are all important factors affecting the formation of the posters. While the concent of the works are determined, the colour, fonts, abstract stains are given primary consideration. The said elements are all connected to the play itself. Content of the Compasitions in posters: - Each of tha fonts separately represents the concent of the related play. The fonts in the "swan Lake" are selected from among fonts with a soft character while more particular and dynamic characters are preferred in "Carmen" in order to underline the soft and emotional rhythm of the play. In "Salome" a font symbolising blood and death is to relate the tragedy. - Colours in the backgrounds are selected from among colours constrating with the fonts. - Other abstract stains (swan, silhouette of a woman, leaves, Siamese alphabet) are related to the concent of the play. Contemporary art is trying to save us from individuality. While old art attached VI importance to individual and spatial values, contemporary art is attempting to address to each and every one of us. For this reason, we are forced to keep pac with the technological developments of our age. I also made use of tha said developments while preparing my thesis and designed the posters on computer. Before designing the posters, I frequented more than 10 plays in the Atatürk Cultural Center during two years. I even saw some one of them twice. At the end of each play, I formed the foundatinon of my thesis by keeping notes about the ffect of the play upon me and by drawing some related sketches. Then, all I had to do was to enter the same into the computer. After preparing the poster on the computer and colouring them, I printed A4 size sketches. I had the chance to try different colours on the screen and produce some variations. After conducting the last corrections upon the most suitable of the following software: Freehand 7.0, Adobe Photoshop 4.0 for designing and QuarkXPress for Page-setting.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 1998
Anahtar kelimeler
Güzel Sanatlar, Afişler, Grafik sanatlar, Soyut sanat, Fine Arts, Posters, Graphic arts, Abstract art
Alıntı