Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesinde Yeşil Alanların Etkinliğinin Ölçülmesi Ve Geliştirilmesine Yönelik Model Önerisi

dc.contributor.advisor Türkoğlu, Handan tr_TR
dc.contributor.author Koramaz, Elif Kısar tr_TR
dc.contributor.department Şehir ve Bölge Planlama tr_TR
dc.contributor.department Urban and Regional Planning en_US
dc.date 2010 tr_TR
dc.date.accessioned 2010-12-16 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-10-19T12:36:05Z
dc.date.available 2015-10-19T12:36:05Z
dc.date.issued 2010-12-20 tr_TR
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada yaşam kalitesi ve yeşil alanlar arasındaki ilişkinin çözümlenerek yeşil alanların yaşam kalitesine katkı sağlayacak özelliklerinin belirlenmesi ve bu özelliklerin İstanbul’un farklı niteliklerdeki konut alanlarına göre tanımlanması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda yaşam kalitesi ve yeşil alanlar ilişkisine sosyal bütünleşme ve sağlık konularına odaklanılarak yaklaşılmış ve bu konular ile yeşil alanlar ilişkilerinin yaşam kalitesine katkıları bağlamında çözümlenmesi çalışmanın başlıca hedefleri olmuştur. Çalışmanın amaç ve hedeflerini gerçekleştirmek üzere ilk olarak çalışmanın temel araştırma konularını oluşturan yaşam kalitesi, yeşil alanlar, sosyal bütünleşme ve sağlık konularına ilişkin literatür araştırması yapılmıştır. Çalışmanın özgün bölümünde İstanbul’da sosyo-ekonomik özellikler ve yapılaşma özellikleri bakımından farklılıklar gösteren konut alanlarında yaşam kalitesi-yeşil alanlar ilişkisini konu alan anket araştırması gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda, yeşil alanların yaşam kalitesine çevresel etkileri ve rekreasyonel işlevleri aracılığıyla katkı sağladığı ve yaşam kalitesinin yükseltilmesinde etkili olduğu kanıtlanmıştır. Bu kapsamda, konut çevresinde yer alan yeşil alanların çevresel işlevleri aracılığıyla konut çevresinin kalitesine sağladıkları katkıların, rekreasyonel işlevleri aracılığıyla sağladığı fiziksel aktivite ve sosyal aktivite olanaklarının ve bir serbest zaman aktivitesi olarak yeşil alan kullanım alışkanlığının yaygınlaştırılmasının, yaşam kalitesinin yükseltilmesi açısından önem taşıdığı belirlenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract This study aims to determine the features of green areas those are crucial in their contribution to quality of life, through investigation of the relationship between quality of life and green areas, and to define these features for different residential areas of Istanbul. Towards this aim, examination of the relationship between quality of life and green areas with a focus on social integration and health issues, and investigation of green areas’ interaction with these issues due to their contribution to quality of life, arise as the main objectives of this study. As the first step of the study, a literature review was conducted concerning quality of life, green areas, social integration and health issues. In order to investigate the relationships between these concepts and their contribution to quality of life in Istanbul case, a survey research was held in residential areas of Istanbul differing in their socio-economic and spatial characteristics. The study proved that green areas domain is a crucial indicator of quality of life, and they affect quality of life through their environmental and recreational functions. The study indicated that, green areas contribute in quality of life through their effect on the environmental quality of residential areas and fulfilling main recreation needs by providing opportunities for physical activities and social activities in neighborhood unit level and finally providing an alternative for leisure activities while considered at the city level. en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree PhD en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/9758
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Yaşam Kalitesi tr_TR
dc.subject Yeşil Alanlar tr_TR
dc.subject Sosyal Bütünleşme tr_TR
dc.subject Kişisel Sağlık tr_TR
dc.subject Fiziksel Aktivite tr_TR
dc.subject Quality of Life en_US
dc.subject Urban Green Areas en_US
dc.subject Social Integration en_US
dc.subject Personal Health en_US
dc.subject Physical Activity en_US
dc.title Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesinde Yeşil Alanların Etkinliğinin Ölçülmesi Ve Geliştirilmesine Yönelik Model Önerisi tr_TR
dc.title.alternative A Model Proposal To Measure And Develop Green Areas’ Efficiency In The Context Of Improving Quality Of Life en_US
dc.type doctoralThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
11195.pdf
Boyut:
20.15 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama