İyileştiren Mimari Tasarım Bağlamında Hasta Bakım Odalarının Değerlendirilmesi

dc.contributor.advisor Şener, Sinan Mert tr_TR
dc.contributor.author Şalgam, Demet Feyza tr_TR
dc.contributor.department Mimari Tasarım tr_TR
dc.contributor.department Architectural Design en_US
dc.date 2010 tr_TR
dc.date.accessioned 2010-10-13 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-28T13:58:41Z
dc.date.available 2015-05-28T13:58:41Z
dc.date.issued 2010-10-21 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada 21. yüzyılda dünyada, hastane tasarımında kabul gören yeni yaklaşım ve anlayışlar, hastanelerin yapısal formu ver karakterini belirleyici ana unsur olarak kabul edilen hasta bakım odaları üzerinden incelenmektedir. Bu amaçla hasta bakım odalarına yönelik bir öneri kontrol listesi oluşturularak hasta merkezli tasarım ve kanıta dayalı tasarım faktörlerinin hasta bakım odalarının tasarımındaki etkisi tartışılmaktadır. Mevcut hasta bakım odaları incelenirken fiziksel ve psiko-sosyal faktörler çerçevesinde “kullanım”, “hasta güvenliği”, “enfeksiyon kontrolü”, “mahremiyet” ve “konfor” parametreleri ve bu parametrelerin birbirleriyle olan bağlantıları sayısal değerlendirmelerle ortaya konmuştur. Alan çalışması olarak seçilen Acıbadem Maslak Hastanesi ve Anadolu Sağlık Merkezi’nin hasta bakım odalarına yönelik yapılan çalışmada “kullanım”, “enfeksiyon kontrolü”, “güvenlik” ve “mahremiyet” faktörleri açısından farklılıklar tespit edilirken, hastane kullanıcıları olan hasta ve personel arasında da görüş farklılıklarının olduğu ortaya konmuş ve elde edilen veriler ve yapılan gözlemler neticesinde ileriye yönelik önerilerde bulunulmuştur. Bu çalışma çerçevesinde psiko-sosyal parametreler ile fiziksel parametrelerin hasta bakım odalarının tasarımında birlikte ele alınması gerekliliği vurgulanmıştır. tr_TR
dc.description.abstract In this study, in today’s world, the new approaches and perceptions of hospital design are examined through treatment rooms which is accepted to be the main factor determining the physical form and character of the hospitals. For this purpose, through a suggestion-check list that created, the impact of patient-centered design and evidence-based design on design of patient treatment rooms is discussed. When current patient treatment rooms are examined within the framework of the physical and psycho-social factors, use , patient safety , infection control , privacy and comfort parameters and connections with each other and quantitative assessments of these parameters have been revealed. Maslak Acibadem Hospital and Anatolian Health Center chosen as the fieldwork and some differences between the patient care rooms of these health centers have been found in terms of use , infection control , security and privacy factors. Also the differences in the opinions of the patients and hospital stuff, who are the user of these hospitals, have been demonstrated and as a result, with the indication of the data obtained and the observations that have been made, suggestions were made for the future. In this paper, it is emphasized that psycho-social parameters and physical parameters need to be dealt with the design of patient care rooms. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/3379
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Hasta merkezli tasarım tr_TR
dc.subject Kanıta dayalı tasarım tr_TR
dc.subject Hasta bakım odası. tr_TR
dc.subject Patient centered design en_US
dc.subject Evidence based design en_US
dc.subject Patient care rooms. en_US
dc.title İyileştiren Mimari Tasarım Bağlamında Hasta Bakım Odalarının Değerlendirilmesi tr_TR
dc.title.alternative Evaluation Of Patient Care Rooms In The Context Of Healing Architectural Design en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
11055.pdf
Boyut:
3.85 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama