Kalite Standartlarının Örnek Bir Liman İşletmesine Uygulanması Ve İyileştirme İçin Öneriler

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-11-04
Yazarlar
Yollu, Ayşegül
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Çalısmada; ilk olarak liman ve konteyner terminalleri anlatılmıs, ardından limanların performans ölçüm tekniklerinden bahsedilmistir. Limanlarda verimlilik konusu irdelenmis ve Toplam Kalite Yönetimi’ne ait temel bilgiler sunulmustur. Verimlilik ve kapasite analizleri için formülasyonlar belirtilmis, veriler doğrultusunda değerlendirme yapılmıstır. Liman isletmeleri ve çalısma sekilleri ele alınarak, limanların nasıl daha iyi hizmet verebileceğine, Kalite Standartlarının uygulanması ile geleceği noktadan elde edeceği çıktıya ulasılmaya çalısılmıstır. Kalite Güvencesi Sistemi’nin en büyük ve en önemli yararı; geleneksel kalite kontrolün de merkezi olan, geç tespit ve düzeltmeyi önlemek yerine hatanın lusmadan önlenmesine odaklanması olarak açıklanmaktadır. Kalite Güvencesi Sistemi’nin uygulanması ve gelistirilmesi, sirketlere çalısanlar ve bölümler arasında görev ve sorumluluk tanımlarını yapma, belirsizlikleri ortadan kaldırma,süreçlerin dokumantasyonlanarak operasyonların aynı anda hareket etmesine ve organize edilmesine yardımcı olduğu inancı üzerinde çalısılmıstır. Kalite Yönetim Sistemi’nin örnek bir liman isletmesine adapte edilmis sekli taslak olarak çizilmis ve operasyonel ve yönetimsel olusabilmesi muhtemel sorunlara iyilestirme önerileri sunulmustur.
In this thesis, firstly port and container terminal and then performance measurement techniques of ports is mentioned. Efficiency at ports is explicated and presented basic informations related with Total Quality Management. Formulations is emphasized for efficiency and capacity analysis and assessed in accordance with the original datas. To approach the port operating and ways of operations, we are trying to find how a port organization can serve beter to its customers by applying quality standarts and see where the port reach an exact output by this implementation. The major and the most important benefit of Quality Assurance System is explained that it is important to fix when the fault is not formed, instead of the late determination and correction. The application and improvement of Quality Assurance System is determined the duty and responsibility between all departments and workers in a company and eliminated the uncertainty, it is believed that by documented all processes, all operations moved and organized at the same time. Quality Management System is adapted to a sample port and is presented treatment offers if managerial and operational problems occurs at port.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Liman, Konteyner Terminali, Verimlilik ve Kapasite, ISO 9000:2001 Kalite Sertifikasyonu, OHSAS 18001, IS0 14001, Kalite Yönetim Sistemi şartları, Liman prosedür ve süreçleri, Port, Container Terminal, Efficiency and Capacity, ISO 9000:2001 Quality Certification, OHSAS 18001, IS0 14001, Quality Management System Clauses, Port procedures and processes
Alıntı