Hv. K. K. Lığı’nda Aday Seçiminde Analitik Hiyerarşi Prosesi İle Etkin Karar Verme

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Erikan, Levent
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu tez çalışmasında, organizasyon tarafından herhangi bir eğitim programına, bir kursa veya özel bir göreve gönderilmek üzere adayların bireysel performanslarının analitik prosesi ile hesaplanarak, içlerinden en uygun olanının seçilmesi hedeflenmektedir. En uygun olan personelin belirlenebilmesi için, seçime ve gidilecek görevin başarı ile yerine getirilmesine etki edebilecek tüm faktörlerin de göz önüne alınarak, adaylar arasında bir sıralamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Halihazırda kullanılmakta olan bireysel performans değerlendirme yöntemlerinden bazıları çalışanlar arasında bir sıralama yapılmasına olanak vermemekte, bazıları sıralama yapmasına karşın herhangi bir kriterler kümesinden yararlanmamaktadır. Bazıları ise kişileri birbirlerinden bağımsız olarak ele almakta ve değerlendirmeyi herhangi bir referansa dayandırmamaktadır. Analitik hiyerarşi prosesi ile yapılan değerlendirmede ise değerlendirilen kişiler birbirleri ile referans alınmakta, bir kriterler kümesinden yaralanılmakta ve sonuçta da kişiler arasında bir sıralama ortaya çıkmaktadır. Bu çalışma için ise, Hava Kuvvetlerinde bir kursa gönderilmek üzere belirlenen adaylar arasından en uygun olanının seçilmesi için bir uygulama yapılmıştır.
In this study, performance appraisels of the candidates using the Analytic Hierarchy Process (AHP) and selection of the most suitable person among these candidates are aimed in order to appoint to any education program, any course or any special duty. For that reason, all of the factors which have an influence on the selection of the most suitable person and the course or education program have to be considered. In addition to that, we need a ranking among the candidates. Some of the performance appraisal techniques don’t provide any ranking and some of them don’t use any set of criteria for the appraisel. The AHP provides not only a ranking among the candidates, but also uses a set of criteria for the performance appraisel. In addition to that, the AHP makes reciprocal comparison among criteria and candidates. End of the this study, an application is made in the Turkish Air force in order to selection the most suitable among the candidates.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
Performans değerlendirme, Karar verme, Analitik hiyerarşi prosesi, Performance Appraisel, Decision Making, Analytic Hierarchy process
Alıntı