Senaryo Destekli Riske Maruz Değer Uygulamaları

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Peker, Eray
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, Riske Maruz Değer çalışmalarında sürekli olarak sorun teşkil eden kurtosis düzeltmesinin önemli bir yolu olan “Mixture of Normals” düzeltmesi ile ilgili bir örnek üzerinde çalışılmıştır. Kurtosis düzeltmesi özellikle Türkiye gibi yeni gelişmekte olan piyasalarda büyük önem taşımaktadır. Çünkü piyasalarda oluşan ani dalgalanmalar finansal kuruluşlar üzerinde oldukça büyük yıkımlara sebep olabilmektedir. Bu açıdan bakıldığında literatürde bilinen adıyla “Mixture of Normals” yaklaşımıyla yapılan kurtosis düzeltmesinin önemi gün geçtikçe artmaktadır. Literatürde “Mixture of Normals” yaklaşımından başka kurtosis düzeltme teknikleri de bulunmakla birlikte gerek veri ulaşılabilirliği gerek parametrik riske maruz değer ölçümlerinde sağladığı kolaylık açısından “Senaryo Destekli Riske Maruz Değer” yaklaşımı kullanılmıştır. Yapılan düzeltme sonrasında parametrik yaklaşımla karşılaştırıldığında senaryo destekli yaklaşımın önemli artılarının olduğu ortaya çıkmaktadır.
In this study, an example concerning with kurtosis adjusted Value at Risk application has been presented. Kurtosis adjustment is a vital part of risk measurement process especially in emerging markets such as Turkey. Because sudden changes in market conditions may result in financial disasters especially in emerging markets. From this point of view importance of normal mixture adjustment is increasing day by day. In the literature there are some other kurtosis adjustment tools present as well. However, since the approach’s data reachablity and easiness to combine with parametric approaches is present, Scenario supported Value at Risk method is used. After the adjustment, the results are improved significantly with respect to parametric approach.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Riske Maruz Değer, Volatilite Modelleme Teknikleri, Piyasa Riski, Mixture of Normals, Value at Risk, Volatility Modeling Techniques, Market Risk, Mixture of Normals
Alıntı