İstanbul’da Üst Gelir Grubu Konut Alanlarının Çağdaş Planlama Ve Tasarım Yaklaşımları Çerçevesinde Değerlendirilmesi

dc.contributor.advisor Zeren Gülersoy, Nuran tr_TR
dc.contributor.author Sarıkaya, Özden tr_TR
dc.contributor.department Şehir Planlama tr_TR
dc.contributor.department Urban Planning en_US
dc.date 2002 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-10-02T13:08:43Z
dc.date.available 2015-10-02T13:08:43Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002 en_US
dc.description.abstract “İstanbul’da Üst Gelir Grubu Konut Alanlarının Çağdaş Planlama ve Tasarım Yaklaşımları Çerçevesinde Değerlendirilmesi” adlı çalışma, ülkemizde özellikle 1985 sonrasında sayıları hızla artan, toplu halde inşa edilen üst gelir grubu konut alanlarının bir bütün olarak ortaya koyulmasını amaçlamaktadır. bu konutların, dünya çapında kabul görmüş çağdaş planlama yaklaşımları çerçevesinde gerekli nitelikleri taşımamaları, bir sorun olarak ele alınmıştır. Araştırma kapsamında mekansal sınır İstanbul İl Sınırıdır. “Türkiye’de Konut ve Toplu Konut Uygulamaları” başlıklı İkinci Bölüm’de toplu konut kavramı tanımlanmış, ve tarihsel gelişimi ele alınmıştır. Çalışmanın konusunu oluşturan konut alanları ve İstanbul’un konut gelişimi, 1985 öncesi ve 1985 sonrası olarak ele alınmış ve incelenmiştir. “Gelişmiş Ülkelerde Konut Olgusunun Tarihsel Gelişimi ve Çağdaş Planlama Yaklaşımları” başlıklı Dördüncü Bölüm’de, 2. Dünya Savaşının konut gelişimine etkileri incelenmiş ve “Banliyöleşme” üzerinde durulmuştur. Çalışmanın özgün kısmını oluşturan “İstanbul Metropoliten Alanında Üst Gelir Grubu Konut Alanlarının Çağdaş Planlama Ve Tasarım İlkelerine Göre Değerlendirilmesi” başlıklı Beşinci Bölümde, İstanbul İl sınırı dahilinde 1985 sonrasında inşa edilmeye başlanmış konut alanlarının 125’ine ait nitelikleri içeren bilgiler, toplanarak bir tablo haline getirilmiştir. Daha sonra, tabloda gösterilen veriler, istatistik yöntemleri kullanılarak grafik haline dönüştürülmüştür. Tablodan elde edilen istatistiki veriler, çağdaş planlama yaklaşımları ve daha önce anlatılan konut mevzuatı çerçevesinde, bir değerlendirme yöntemi oluşturulmuştur. Daha sonra seçilen 16 konut alanı değerlendirme yönteminde önerilen tablo çerçevesinde puanlanmıştır. tr_TR
dc.description.abstract The starting point of this study, “ The Evaluation Of The High Income Housing Settlements According to Contemporary Planning Approaches” is, the demand of determining and evaluating the mass housing settlements established after 1985 in Istanbul as a whole. The content of the study includes, Istanbul administrative province boundaries. The development process is researched as “in Turkey” and “in Developed Countries”. In developed Countries The Post- World War II period is considered. The development process in Istanbul is mentioned as “pre-1985 and post 1985 period” In the 4th section called In the following section first, European and American housing development process after World War II is explained. Then “Suburbanisation” and “The New Urbanism” is defined. Then the criteria and standarts of these new approaches for housing areas are determined. They are explained in regional, urban, neighbourhood and house scales. The 5th section of the study is the body of the study. All the information collected from the beginning of the study about the housing settlements after 1985 is shown in a table. This table contains, 125 housing settlements and their information. The statistical information found in the table, the legal standarts, and the contemporary approaches are set as an evaluation technique. Each criteria is measured in a standart way and it’s tried to get an objective measuring method. Then 16 housing settlements choosen are evaluated and measured. They are evaluated and measured by the principles in the previous chapter. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans en_US
dc.description.degree M.Sc. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/9585
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yazılı izin alınmadan yasaklanmıştır tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Toplu Konut tr_TR
dc.subject Banliyöleşme tr_TR
dc.subject İstanbul tr_TR
dc.subject Rezidans tr_TR
dc.subject Mass Housing en_US
dc.subject Suburbanisation en_US
dc.subject Istanbul en_US
dc.subject Residence en_US
dc.title İstanbul’da Üst Gelir Grubu Konut Alanlarının Çağdaş Planlama Ve Tasarım Yaklaşımları Çerçevesinde Değerlendirilmesi tr_TR
dc.title.alternative The Evaluation Of The High Income Housing Settlements According To Contemporary Planning Approaches en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
1763.pdf
Boyut:
7.2 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama