Bitümlü Karışımların Kırılma Davranışlarının Belirlenmesi

dc.contributor.advisor İyinam, Şükriye tr_TR
dc.contributor.author Değirmencioğlu, Merve tr_TR
dc.contributor.department Ulaştırma Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Transportation Engineering en_US
dc.date 2010 tr_TR
dc.date.accessioned 2010-10-24 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-06-12T08:55:48Z
dc.date.available 2015-06-12T08:55:48Z
dc.date.issued 2011-06-14 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, bitümlü karışımların kırılma davranışları incelenmiştir. Bitümlü karışımların yapısını bozan gerilmeler ve bu gerilmelerin yol açtığı bozulma türleri olan yorulma kırılmaları, tekerlek izi ve düşük sıcaklık kırılmaları açıklanmıştır. Bitümlü karışımların yorulma ve düşük sıcaklık kırılma davranışlarının modellenmesinden bahsedilerek, geleneksel yöntemlerden ampirik ve mekanistik kırılma yöntemleri incelenmiştir. Gelişen teknoloji ile beraber karışımların kırılma davranışlarının incelenmesinde farklı yaklaşımlar kullanılmaya başlanmıştır. Hasar mekaniğine bağlı yöntemler olan mikromekanik yaklaşım ile sürekli ortam hasar mekaniği yaklaşımları ile karışımların kırılma davranışlarının tahmin edilebildiği belirtilmiştir. Karışımlara kırılma mekaniği ilkelerinin sonlu elemanlar yöntemi ve ayrık elemanlar yöntemi yardımı ile nasıl uygulanıldığından bahsedilmiştir. Karışımların kırılma davranışlarının değerlendirilebilmesi için uygulanan deney yöntemleri açıklanmıştır. Kırılma mekaniğine bağlı deney yöntemleri SE(B), SCB ve DC(T) ile Superpave yöntemine bağlı deney yöntemleri IDT ve TSRST uygulanma yöntemleri belirtilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this study the behaviour of the bituminous mixtures are examined. The stresses that cause deterioration in mixtures and fatigue fracture, rutting and low-temperature fracture are explained. The traditional methods, emprical and mechanistic, for the modelling of fatigue and low-temperature fracture behaviour of bituminous mixtures are examined. Developing technology, different approaches are used to evaluate fracture bahviours of the mixtures. Micromechanical approach and continuum damage mechanics are damage mechanics-based modellings that could predict the fracture behaviour of the mixtures. Fracture mechanics-based modelling with the helping of finite element methods and discrete element methods are mentioned. the experimental studies for evaluating fracture behaviour of bituminous mixtures are mentioned. The application methods for fracture mechanics-based experimental studies SE(B), SCB and DC(T) and Superpave-based experimental studies IDT and TSRST are expressed. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans en_US
dc.description.degree M.Sc. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/4900
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject bitümlü karışımlar tr_TR
dc.subject kırılma mekaniği tr_TR
dc.subject hasar mekaniği tr_TR
dc.subject sonlu elemanlar yöntemi tr_TR
dc.subject ayrık elemanlar yöntemi tr_TR
dc.subject bituminous mixtures en_US
dc.subject fracture mechanics en_US
dc.subject damage mechanics en_US
dc.subject finite element method en_US
dc.subject discrete element method en_US
dc.title Bitümlü Karışımların Kırılma Davranışlarının Belirlenmesi tr_TR
dc.title.alternative The Evaluation Of The Fracture Behaviour Of The Bituminous Mixtures en_US
dc.type Master Thesis
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
11082.pdf
Boyut:
4.56 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama