T.R.T. Müzik Dairsi Başkanlığı’nın Halk Müziği Repertuarında Tespit Edilen Sözlü- Sözsüz Ezgilerdeki Usül Sorunları Üzerine Bir Çalışma

dc.contributor.advisor Ay, Göktan tr_TR
dc.contributor.author Koç, Mehmet tr_TR
dc.contributor.authorID 264407 tr_TR
dc.contributor.department Türk Müziği tr_TR
dc.contributor.department Turkish Music  en_US
dc.date 2010 tr_TR
dc.date.accessioned 2017-01-19T12:06:58Z
dc.date.available 2017-01-19T12:06:58Z
dc.date.issued 2010
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2010 en_US
dc.description.abstract Türk halk müziği alanında, gerek resmi kurumlar ve gerk özel kişisel derleme çalışmaları yapılarak, kültür mirasamızın bugünlere kadar ulaşması sağlanmıştır. Halkın bu önemli değerlerinin kaybolması önemli ölçüde engellenmiştir. Üzerinde titizlikle durulması gereken önemli bir noktada, derlenen bu mirasın korunması, kayıt altına alınmasıdır. Ezgilerin kayıt altına alınması aşamasında, müzik, söz, usül, çalgı, ses (şan) unsurlarının çok dikketlice incelenmesi gerekmektedir. Ne yazıkki çok önemli üstadlar tarafından derlenen ve notaya alınan eserlerde dahi bazı yanlışlıkların olduğu görülmektedir. Bu da o zamanki bilgi, teknolojik şartlar ve eğitimle ilgilidir. Yaptığımız çalışmada; kişiler değil eserler dikkate alınarak Türk halk müziğimize, bilimsel bir bakış açısı getirilmiştir. Bu araştırmamızda farlı bölgelerden 48 eser seçilerek taranmış, usül, söz, ezgi yanlışlıkları anlaşılır bir dille anlatılmaya çalışılmıştır. THM repertuarındaki usül sıkıntıları, TRT sanatçıları, konservatuarlar ve öğretim elemenları tarafından da kabul edilmektedir. Yıllardır TRT Kurumu, bir okul ve en önemli icra merkezi olarak kabul edildiğinden, bu kurumdaki kayıtlarda, en önemli referans kaynağı olumştur. Ancak bu önemli kurumda çok ciddi kayıt hatalarını (nota, CD) titizlikle incelemeden, bunları gerek nota ve gerek CD haline getirerek, yanlışlıkların tüm ülkeye dağılmasına sebep olmuştur. TRT Kurumu gibi konservatuarlarda bu konuya titizlikle eğilememiş, sorunlu notaları düzeltip yayınlamaya geçememişlerdir. TRT THM repertuarının çoğunda usül hatası yoktur. Ancak bu, diğerlerini de göz ardı etmemizi sağlamamaktadır. Çalışmanın sonunda görülecektir ki; her eser en ince ayrıntısına göre, yöresel özelliklerde dikkate alınarak analiz edilmiş, önemli bulgulara ulaşılmış ve çözüm yolları anlatılmıştır. Bu araştırmanın alanla uğraşan kişi ve kurumlara yararlı olmasını dilerim. tr_TR
dc.description.abstract It is provided to continue our cultural heritage until today by composition studies that were made by government agencies and also by private and personnel studies on the area of Turkish folk music. Loosing of these important values of public were significantly prevented. Protection of these compositions that are our heritage and taking them under records are important subjects that must be paid great attention. Music, words, style, instruments and sound (voice) elements must be examined carefully during process of taking tunes under record. Unfortunately, some failures are seen even in works that are prepared and taken to musical note by very important masters. This is related with information, technologic conditions and education of that period. In our study; we brought a scientific approach to our Turkish folk music by taking works into condition instead of persons. In this study, 48 works from different areas were examined and their style, word and tune failures were tried to be explained with a straightforward language. Type problems in THM (Turkish Folk Music) are also accepted by TRT artists, conservatory and instructors. As TRT has been accepted as a school and the most important performance centre for years, the records in this institution was taken as the most important source of reference. But making musical notes and CD without examining these records which have serious record failures (note, CD) in this important institution has caused to widen failures to whole country. Conservatories also did not pay enough attention to this subject like TRT and did not correct the failures and published them. There is not a style failure in most of TRT THM repertory. But this causes us to ignore others too. As you will see at the end of our study, each work was analysed in a detailed way by focusing on regional features, and so important findings were achieved and their solution ways were explained. We hope this study will be useful for person/institutions that are interests in the area. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/12619
dc.publisher Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Social Sciences en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Müzik tr_TR
dc.subject Ezgi tr_TR
dc.subject Halk müziği tr_TR
dc.subject TRT tr_TR
dc.subject Türk halk müziği tr_TR
dc.subject Usul tr_TR
dc.subject Music en_US
dc.subject Intonation en_US
dc.subject Folk music en_US
dc.subject Turkish Radio and Television Corporation en_US
dc.subject Turkish folk music en_US
dc.subject Rhytm en_US
dc.title T.R.T. Müzik Dairsi Başkanlığı’nın Halk Müziği Repertuarında Tespit Edilen Sözlü- Sözsüz Ezgilerdeki Usül Sorunları Üzerine Bir Çalışma tr_TR
dc.title.alternative A study on style problems ın verbal -ınstrumental tunes that were determıned ın folk musıc repertory of TRT Musıcal Departent en_US
dc.type Master Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
415921012.pdf
Boyut:
10.34 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama