Kafes Kirişli Bir Uçak Hangarının Karşılaştırılmalı Deprem Hesabı Kullanılarak Eurocode 3 E Göre Boyutlandırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Cinel, Arman
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada Kafes Kirişli Uçak Hangarı tasarımı Eurocode 3’ göre eşdeğer deprem yükü ve zaman tanım alanında analiz yöntemlerinin karşılaştırılmasıyla yapılacaktır.Söz konusu Uçak Hangarı 60m x70 m kapalı alana sahip olmakla birlikte net yüksekliği 20 m dir.Yapı statik sistem olarak enine doğrultuda düzenlenmiş tali makaslar ve bunların mesnetlendiği ana makastan oluşmaktadır.Yapı statik sistemi ile uçak hangarları taşıyıcı sistemlerine ait örnekler gösterilmiştir.Hesapların temelini oluşturan Eurocode 3’e göre yapı tasarımı ile ilgili bilgiler verilmiştir. Zaman Tanım alanında kullanılacak ivme kayıtları Bolu-Düzce Depremi sırasında deprem araştırma merkezi tarafından kaydedilmiş ivme kayıtlarıdır.Zaman tanım alanlı hesapta NewMark metodu kullanılacaktır.Bu methodla ilgili gerekli açıklamalar yapılmıştır.Eşdeğer statik deprem yükü ve zaman tanım alanında elde edilen sonuçlar ABYYHY’e göre karşılaştırılacaktır.Yapı statik sisteminin uygun bilgisayar programı ile 3 boyutlu analizi yapılmıştır.Zaman tanım alanında hesap yapmak yapı davranışının daha iyi anlaşılmasını sağlamıştır.Yapılan hesaplar sonucunda yapı ABYYHY’de belirtilen sınırlar içerisinde boyutlandırılmıştır.
In this study, Truss System Aircraft Hangar design have been designed according to Eurocode 3 design rules with using comperatively time history analysis method and equivalent seismic force method.Statical system of the aircraft hangar mentioned about,is a truss members spans lenght is 60 m in a short direction and joined with the main truss system in long direction.Height of the structure is 20 m. Also Statical sytems of the aircaft hangars being mentioned in this study. Eurocode 3 is being followed for all analysis steps and calculations,in additionaly have been explained basicly. Bolu-Düzce Earthquake acceleration records which saved by Earhquake Meteorology Station being used in time history analysis.NewMark lineer direct integration methods being used in time history analysis and main concepts of this analysis have been explained. At the end of the study; results of three dimensional computer analysis being checked according to ABYYHY with compared inner stress and displacements.Time History Analysis have been gave more information about behaivor of the structure and allowed to find real acceptable design safe level.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Eurocode 3, Zaman Tanım Alanı, Uçak Hangarı, Lineer İntegrasyon Metodu, Taşıma Gücü Hesap Yöntemi, Eurocode3, Time History Analysis, Aircraft Hangar, Lineer Integration Method, Limit States Design.
Alıntı