İçten Yanmalı 4 Zamanlı Motorlarda Supap Sistemlerindeki Gelişmelerin İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Çelebi, Erkan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Benzinli motorlarda supap sayısının artması motor gücünü ve geniş aralıktaki motor hızlarına ulaşma imkanı vermiştir.Bu metod motorun belli güç veriminin artmasında uygun bir yoldur. Tezimde supap ve supap mekanizmalarının tahımı , ortalama emme Mach sayısı (Mim) kullanarak 4 zamanlı motorların Volumetrik verim karakteristiklerinin analizleri , 5 supaplı motor dizaynı üzerine araştırmalar anlatıldı. 4 zamanlı motoru eksoz ve emme boru sistemlerinden ayar etkisine sahip olmadan motor devri ve Volumetrik verim arasındaki bağıntılar , emme supap kapanması ve emme supap efektif açılma alanını değiştirerek oluşan sonuçlar sunuldu. 4 zamanlı motorun performansını geliştirmek için motor moment, volumetrik verim ve ısı verimi çok supaplı motor dizaynı uygulamalarındaki çalışma sunuldu
Increasing the number of values in a gasoline engine raises both the engine torque and allowable engine speed , this method is an effective way of increasing the engine specific power out put. In the my thesis , valve and valve train , an analysis of the Volumetric Efficiency Characteristic of 4 Stroke Cycle Engines Using the Mean Inlet Mach Number Mim , the design of the five valve Cylinder Head , 5 valve Engine design are investigated. 4 Stroke cycle piston engines having no tuning effects from the inlet and/or exhaust pipe systems,and by varying the inlet valve effective angle area and the inlet valve closure,the relationships between volumetric efficiency and engine speed were investigated. To improve the performance of a stroke cycle engine,particularly in the areas of engine torque,volumetric efficiency and thermal efficiency ,a study on the optimization of multi valve engine design was presented.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999
Anahtar kelimeler
Supap sistemleri, Ortalama Emme Mach Sayısı, (Mim), 5 Supap, Valve Trains, Mean Inlet Mach Number (Mim), 5 Valve
Alıntı