Plazma Polimerizasyonu Yöntemi İle Bazı Tekstil Yüzeylerinin Hidrofob Özelliklerinin İyileştirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2012-06-27
Yazarlar
Öztürk, Emre
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada poliüretan (PU) bazlı sentetik ve doğal deri numunelerin üzerine plazma polimerizasyonu yöntemiyle su itici (hidrofob) bir kaplama yapılmış olup plazma ile kaplanmış yüzeyin su iticilik davranışı incelenmiştir. Bir silikon bileşiği olan hekzametildisiloksan (HMDSO), argon (Ar) gazı ve toluen; PU bazlı sentetik ve doğal deri yüzeylerine su itici özellik kazandırmak için kullanılmıştır. Plazma polimerizasyonu ile silikon bileşiklerinin yüzeyde oluşturduğu modifikasyon, yüzey hidrofobluğu için çevre dostu bir teknoloji olarak kullanılmıştır. Yüzey hidrofobluğu, su temas açısı ve yüzey serbest enerjisi ölçümleri ile incelenmiştir. %100 HMDSO ile yüzeye yapılan plazma polimerizasyonu işlemiyle elde edilen su iticilik özelliklerinin işlem görmemiş yüzeye kıyasla iyileştiği görülmüştür.
This study reports on the deposition of a hydrophobic coating on polyurethane (PU)-based synthetic and natural leather through plasma polymerization method and investigates the hydrophobic behavior of plasma coated substrate. The silicon compound of hexamethyldisiloxane (HMDSO), inactive gas argon (Ar) and toluene were used to impart surface hydrophobicity to PU-based and natural leather substrates. Surface modification through plasma polymerization of silicon compound was used as an environmentally friendly technology to improve the hydrophobicity. Surface hydrophobicity was analyzed through water contact angle and surface free energy measurements. An increase in surface hydrophobicity was obtained after plasma deposition of 100% HMDSO compared to untreated samples.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
Anahtar kelimeler
kolay temizlenebilirlik, yüzey hidrofobluğu, suni deri, doğal deri, plazma polimerizasyonu, HMDSO, easy-clean, surface hydrophobicity, synthetic leather, natural leather, plasma polymerization, HMDSO
Alıntı