Tekstil Döküntüsü İçeren Nonwoven Kumaşların İç Mimaride Kullanılabilirliği

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Can, Mustafa Uğur
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, anaokulu ve kreş duvarları için nonwoven tekstil malzemelerinden oluşan kompozit bir duvar kaplaması tasarlanmıştır. Temel amaç, çocukların duvara çarpmaları sonucu doğabilecek yaralanmaları önlemektir. Ayrıca, tekstil döküntüsü içeren nonwoven kumaşlar için yeni bir uygulama alanı bulmak amaçlanmıştır. Malzeme üç katlı yapıdadır ve her bir katı farklı bir nonwoven kumaş oluşturmaktadır. Bu düşünce sonucu elde edilen malzemelere çeşitli testler uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar değerlendirildikten sonra en uygun kombinasyon seçilmiş ve katlar birbirine yapıştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar için C.V. hesaplaması dışında istatiksel değerlendirme yapılamamıştır. Bunun nedeni, üretim esnasında bazı parametrelerin sabit tutulamamasıdır. Numuneler, üretici firmaların elindeki malzemelerden temin edilmiştir. Daha sonraki araştırmalarda bazı parametrelerin sabit tutulup diğerlerinin değiştirilmesi ile daha iyi sonuçlar elde edilmesi mümkündür.
The target of this project is to design a composite wallcovering composed of nonwovens for kindergartens. The main task of this wallcovering is to prevent injuries when the child hits the wall. Besides, another task is to find out new application areas for nonwovens containing textile waste. The wallcovering has three layers and each layer is a different kind of nonwovens. After designing the basic structure, nonwoven samples are supplied from the firms and then tested. After the tests, the best combination is determined according to the test results and the layers are sticked together. For the results, any statistical method cannot be applied except C.V. calculation because in production of nonwovens some parameters cannot be kept constant. The samples supplied from the firms are the sale products of them. In further researches, better results can be obtained by keeping some parameters constant during production.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
Nonwoven, tekstil döküntüleri, geri dönüşüm, duvar kaplaması, Nonwovens, textile wastes, recycling, wallcovering
Alıntı