Metil Pirolün Karbazol Ve Etilkarbazol İle Kimyasal Ve Elektrokimyasal Polimerizasyonlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

dc.contributor.advisor Saraç, A.sezai tr_TR
dc.contributor.author Ateş, Murat tr_TR
dc.contributor.department Kimya tr_TR
dc.contributor.department Chemistry en_US
dc.date 2001 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-12-21T16:32:36Z
dc.date.available 2015-12-21T16:32:36Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada Metilpirolün Karbazol ve Etilkarbazol ile kimyasal ve elektrokimyasal Seryum(IV) amonyum nitratın katalitik etkisiyle yükseltgen polimerizasyonu daha önce yapılmış Pirol-Karbazol polimerizasyonlarıyla birlikte karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.Elde edilen ürünler UV-VIS, FT-IR, elektrokimyasal olarak döngülü voltametre ve iletkenlik ölçümleriyle karakterize edilmiştir. Monomer ve Ce(IV) konsantrasyonuna veya uygulanan potansiyale bağlı olarak polimerizasyon ortamında çözünebilen türde oligomerler ya da polimerler oluşabilmektedir.Bunlar UV-VIS Spektrofotometresi ile detaylı olarak incelenmiştir.Polimerlerin yapısı sentezi ve özellikleri konusunda yapılan bilimsel çalışmalar organik ve polimerik malzemelerde fotoelektronik olayları anlama ve uygulamalarda kullanmak üzere yeni malzemelerin geliştirilmesi açısından oldukça önemlidir.. R ve R’ sübstitüentinin Metil ve Etil olması durumunda Py-Cz Ana Kopolimer yapısına etkisi (Spektroskopik, CV, İletkenlik vs........) fizikokimyasal olarak detaylı ve mekanistik biçimde incelenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this specific study copolymerization of methylpyrole carbazole and ethylcarbazole with catalytic oxidation polymerization of cerium ammonium nitrate is discussed detaily.Obtained producs are characterized by UV-VIS, FT-IR as an electrochemical cyclic voltametry and conductivity measurements. Monomers give soluble type of oligomers or polymers in polymerization media depending on Ce(IV) concentration or applied potential.These results were examined by UV-VIS spectrophotometry apparatus,quantitatively. Although Polycabazle is a conductive polymer , because of breakable structure ıt has a restricted applied area.Moreover, Poly(N-Ethylcarbazole)is a model compound and generally studied with polycarbazole.Syntheses of releasing copolymers and structures is very important that the development of new substances and understanding of organic polymeric substances and photoelectronic processes. In this work, charge of R and R’ alkyl substitutes (ethyl and methyl) of Pyrrole and Carbazole skeleton in copolymer structure was varied and examined, effects of substituent was tried to examined by spectroscopic (UV-VIS,FT-IR, Cyclovoltammetric, and Conductivity (four point probe)) methods which was helped for the physicochemical evaluation of Cz-Py system and for deriving related mechanism. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/11914
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science And Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Yükseltgen polimerizasyon tr_TR
dc.subject Kopolimer tr_TR
dc.subject Spektroskopi tr_TR
dc.subject Mekanizma tr_TR
dc.subject Oxidation polymerization en_US
dc.subject copolymer en_US
dc.subject spectroscopic en_US
dc.subject mechanism en_US
dc.title Metil Pirolün Karbazol Ve Etilkarbazol İle Kimyasal Ve Elektrokimyasal Polimerizasyonlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi tr_TR
dc.title.alternative Chemicaly And Electrochemicaly Polymerization Of Methyl Pyrrole With Carbazole And Ethyl Carbazole en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
98.pdf
Boyut:
2.61 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama