Benzin Ve Dizel Temsili Yakıtların Kısmi Oksidasyonunun Tanımlanması Amacıyla İzooktan’ın Gaz Fazındaki Reaksiyon Mekanizmasının İndirgenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2011-06-14
Yazarlar
Karadeniz, Hüseyin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmanın amacı DETCHEM yazılımı ile mekanizma indirgeme tekniklerini birleştirerek katalitik kısmi oksidasyon yeniden düzenleyicisinde i-oktan indirgenmiş mekanizmasını yakıtça zengin karışımlarda kullanmak ve de is öncülerinin doğru ve hızlı bir şekilde tahminini yapabilmektir.
The objective of this study is the coupling of mechanism reduction procedures with DETCHEM software and development of i-octane reduced mechanism for fast and accurate prediction of soot precursors in CPOX reformer at fuel rich operating conditions.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Yanma, Mekanizma İndirgeme, Combustion, Mechanism Reduction
Alıntı