Yeni Ürün Geliştirme Sürecinin Yönetimi Ve Kombi Üretimine Yönelik Bir Model Önerisi

dc.contributor.advisor Sümen, Halefşan tr_TR
dc.contributor.author Şen, Ahmet tr_TR
dc.contributor.department İşletme Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Management Engineering en_US
dc.date 2006 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-06-25T13:10:06Z
dc.date.available 2015-06-25T13:10:06Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, yeni ürün geliştirme sürecinin aşamaları bilimsel olarak incelenmiştir. Gerek firma, gerekse yeni ürün geliştirmeye konu olan ürünün pazar yapısına bağlı olarak, uygulamada karşılaşılan zorlukların ortaya konabilmesi için bu süreci oluşturan alt süreçler ile bu süreçlerin ne şekilde uygulandığı gözlemlenmiştir. Türkiye’de ısıtma sektöründe faaliyet gösteren firmaların yapısı, ürün geliştirme tipleri ve pazarın yapısı da dikkate alınarak yapılan çalışmada model önerisine ulaşmak için; yeni ürün geliştirme kavramı ve amacı, yeni ürün geliştirme nedenleri, hedef maliyetleme yaklaşımı göz önüne alınmıştır. Sonuç olarak bütünsel yaklaşımla ürün geliştirme sürecinin hesaplanabilir maliyetlerinin yanında gizli maliyetlerin de oluşturulan genel formlar veya göstergeler (müşteri memnuniyet anketi, kalite evi, montaj için tasarım, proje ekibinin oluşturulması, …) olarak ortaya konarak hesaba katılmasıyla firmalara toplam maliyeti minimize edecek bir model önerisi sunulmuştur. Bu model önerisinin uygulanması ile işletmelerde proje ve yeni ürün geliştirmeye konu olan ürünün doğru tanımlanması, proje hedefleri, bölümler arası koordinasyonun sağlanarak güvenilir, pazarın isteklerine doğru cevap veren bir ürün ortaya konması amaçlanmıştır. Firmaların yeni ürün geliştirme projelerinde gerçekleştirdikleri faaliyetlerin ölçülebilir olması için proje performans göstergeleri olmalıdır. Bu nedenle her yeni ürün geliştirme projesi firmaya artı bir değer katarak firmayı kişilerden bağımsız olarak öğrenen bir organizasyon haline getirmelidir. Bu da her proje sonunda proje performans göstergelerinin ortaya konarak projenin belli kriterlere göre değerlendirilmesiyle mümkündür. tr_TR
dc.description.abstract In this study, the stages of new product development process are scientifically examined. Due to the reasons of firm and the market of new product structure; to expose difficulties in practice, the way of activites or subprocesses make up the whole process to be applied practically. While considering the structure and new product development types of firms in Heating Ventilating and Air Conditioning Systems (HVAC) sector in Turkey, in order to make a proposal of a new model for combination boiler production; new product development concept and targets, reasons for new product development and target costing approach are considered. As a consequence, by approaching as the total cost of a project; apart from costs that can be calculated, hidden costs are exposed by making up new forms (quality house, focusing on customer satisfaction, estalishing project teams,… ) and therefore a model for combination boiler production is proposed to minimize total costs that all firms ignore. Applying this model to the whole process; well determination of a new product and the project itself, project targets, coordination among departments over processes are secured and a product, which is reliable and meeting market requirements is able to be produced. In order to measure the performance of projects, there should be some project performance criteria. Therefore, firms should become learning organisations apart from individuals by sharing this performance criteria with management and documentation procedure. This could be supplied by evaluating every finished-new product development project according to some criteria. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/5966
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yazılı izin alınmadan yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject ürün geliştirme tr_TR
dc.subject yeni ürün geliştirme tr_TR
dc.subject ürün geliştirme modeli tr_TR
dc.subject kombi ürün geliştirme tr_TR
dc.subject product development en_US
dc.subject new product development en_US
dc.subject product development model en_US
dc.subject combination boiler product development en_US
dc.title Yeni Ürün Geliştirme Sürecinin Yönetimi Ve Kombi Üretimine Yönelik Bir Model Önerisi tr_TR
dc.title.alternative New Product Development Process Management And A Proposal Of A Model For Combination Boiler Production en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
3790.pdf
Boyut:
2.03 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama