Tarihsel bir perspektifle IMF'nin kapitalist sistemdeki rolü : kuruluşundan günümüze IMF ve Türkiye örneği 1946-1979

thumbnail.default.alt
Tarih
1995
Yazarlar
Gültekin, Derya
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995
Anahtar kelimeler
Ekonomik sistemler, IMF, Kapitalist ekonomi, Tarihsel gelişim, Economic systems, IMF, Capitalist economy, Historical development
Alıntı