Gemi İnşaatında Alüminyum Kaynağı Ve Alüminyum Tekne İmalatı

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Bayındır, Burak
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Alüminyum, yeryüzünde oksijen ve silisyumdan sonra en çok bulunan üçüncü element olmasına rağmen, endüstriyel çapta üretimi 1886 yılında elektroliz yönteminin kullanılmaya başlanması ile gerçekleşmiştir. Alüminyum, medeniyetin gelişmesinde önemli görev yapmaktadır. Alüminyum hafif olması, korozyona karşı mukavemeti, kolay şekil verilebilirliliği gibi özellikleri nedeniyle gemi inşaatı alanında da kullanılmaktadır. Alüminyumun çeliğe göre maliyetinin fazla olması, daha az mukavim olması ve kaynak yapımında çelik kaynağına göre daha çok özen istemesi alüminyumun gemi inşaat’ta kullanımını kısıtlamaktadır. Bu çalışmamda, Alüminyum’un Gemi inşaatı alanında kullanımını, özelliklerini, alüminyum kaynağını, alüminyum kaynağının çelik kaynağı ile farklılıklarını, alüminyum kaynağında dikkat edilmesi gereken konuları, alüminyum alaşımlarının korunması ve boyanmasını, gemi inşaatı alanında kullanılan alüminyum alaşımları özelliklerini, alüminyum gaz altı kaynağında (GMAW) maliyet hesabının nelerin fonksiyonu olduğunu inceledim.
Aluminum is the third most found element in the world after Oxygen and Silicium. However production of Aluminum in industry start after being use electrolyze method in 1886. Aluminum has important effect on improving technology. Aluminum is being used in ship building because of being thin, having corrosion resistance and taking easily shape. However aluminum is very expensive and having less strength according to steel ,because of this reason aluminum is not mostly used in ship building especialy. In this study I examined using of aluminum in ship building, speciality of aluminum, aluminum welding, welding differences between steel & aluminum, special rules for aluminum welding, alüminyum protection and painting, specialities of aluminum alloys which used in ship building and which factors affect the financiality of Gas Metal Arc Welding (GMAW) .
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
Alüminyum özellikleri, Alüminyum tekne yapımı, Alüminyum kaynağı, Aluminum specialities, Aluminum ship building, Aluminum welding
Alıntı