İnşaat Sektöründe Hak Talebi Yönetimi Ve Uluslararası Bir Liman Projesinde Hak Talebi Değerlendirmeleri

dc.contributor.advisor Müngen, Uğur tr_TR
dc.contributor.author Çelen, Gürol tr_TR
dc.contributor.department Yapı İşletmesi tr_TR
dc.contributor.department Construction Management en_US
dc.date 2002 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-12-23T14:15:58Z
dc.date.available 2015-12-23T14:15:58Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002 en_US
dc.description.abstract Bu tez çalışmasında inşaat sektöründe hak talepleri incelenmiştir. Hak taleplerinin hangi şartlarda ortaya çıktığı, ne boyutlara ulaşabileceği, çözümlenmeleri ve ortaya çıkan anlaşmazlıkların nasıl giderilebileceği ana hatlarıyla ortaya konmuş olup; bu bilgiler ışığında Umman Sultanlığı Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı’nın hayata geçirdiği Sohar Liman Projesi içindeki İşveren, Yüklenici ve Mühendis arasında yaşanan sözleşme tatbikatı ve muhtelif hak talepleri mercek altına alınmıştır. İlk önce hak talepleri zamanlamalarına, gerekçelerine ve talep niteliğine göre sınıflandırılmış ve nedenleri, oluşumları, yapıları ve eğilimleri ele alınmıştır. Yapılan sınıflandırmalardan sonra hak talebi idaresinde yüklenicinin hak talebi politikası modellenmiş ve ideal tutumlar özetlenmiştir. Takip eden kısımda sektörde uygulanmakta olan uzlaşma prosedürleri tanımlanmıştır. Daha sonra Uluslararası Müşavir Mühendisler Birliği (FIDIC) Standard Sözleşme Formu, Umman Sultanlığı Standard Sözleşme Formu ve Altenatif Uzlaşma Metotları içindeki uzlaşma anlaşmazlık çözüm yolları incelenmiştir. Tezin son kısmında ise yazar Sohar Liman Projesi’ndeki üç adet hak talebini değerlendirmiş, gerek elde ettiği genel bulgulara dikkat çekmiş gerekse monarşik sistemin geçerli olduğu Arap Ülkeleri’nde geçerli sözleşme idare koşullarını tanımlamıştır. tr_TR
dc.description.abstract This study aims to put forth in which circumstances claims come to existance, to what extent they can reach, their settlement, and how to resolve the disputes and together with these knowledges to examine claims and contract administration between employer, engineer and contractor during Sohar Port Project of Sultanate of Oman Ministry of Transport and Communications. claims are classified accoding to their timings, contents, justifications, demanded compensations and their reasons, composition, formats and tendencies are sctrutinized. Than contractors claim policy is modelled and ideal actions is summarized. Following this section dispute resolution methods currently being used in the construction sector is defined. Afterwards, settlement procedures of “FIDIC Standard Form of Contracts”, equally as well of the “Standard Documents for Building and Civil Engineering Works” are detailed within the study. In conclusion, three case studies are examined; general symptoms of claims are highlighted; some measures to prevent the claims or to minimize the resultant affects are underlined. Besides construction management circumstances in Arab Countries are summarized. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/11992
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject hak talepleri tr_TR
dc.subject FIDIC tr_TR
dc.subject Anlaşmazlık Yargılama Kurulu tr_TR
dc.subject tahkim tr_TR
dc.subject alternatif anlaşmazlık çözüm teknikleri tr_TR
dc.subject claims en_US
dc.subject FIDIC en_US
dc.subject DAB en_US
dc.subject arbitration en_US
dc.subject alternative dispute resolution methods en_US
dc.title İnşaat Sektöründe Hak Talebi Yönetimi Ve Uluslararası Bir Liman Projesinde Hak Talebi Değerlendirmeleri tr_TR
dc.title.alternative Claim Management In Construction Industry And Claim Evaluations In An International Port Project en_US
dc.type Master Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
1240.pdf
Boyut:
11.07 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama