Cam Fiber Takviyeli Dokuma Epoksi Kompozit Prepreglerin Mekanik Özellikleri Üzerinde Çevre Şartlarının Etkisi

thumbnail.default.alt
Tarih
2011
Yazarlar
Örçen, Gurbet
Gür, Mustafa
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Bu çalışmanın amacı sekiz tabakalı cam fiber takviyeli dokuma epoksi kompozit prepregler üzerinde çevre şartlarının etkisini araştırmaktır. Bu çalışma, standartlara uygun hazırlanan numunelerin mekanik özellikleri üzerinde çevre şartlarının etkisini belirlemek için yapılan 3 aşamalı deneysel çalışmayı içermektedir. İlk aşamada kuru şartlardaki numunelerin mekanik özellikleri belirlenmiştir. İkinci aşamada deniz suyu içerisine 3 ay süre, üçüncü aşamada ise deniz suyu İçerisine 6 ay süre ile numuneler bırakılmıştır. Her aşamanın sonunda numunelerin mekanik özellikleri standart testlere göre belirlenmiş ve kuru şartlarda elde edilen sonuçlar ile karşılaştırılmıştır. Bu çalışmada; numunelerin deniz suyu içerisinde kalma süreleri arttıkça, mekanik özelliklerinin düştüğü tespit edilmiştir. Aynı zamanda deniz suyunun E h Xt, Xc, S12 ve G değerleri üzerinde düşürücü/bozulma etkisine sahip olduğu görülmüştür.
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2011
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2011
Anahtar kelimeler
Alıntı