Bankacılık Sektöründe Teknolojik Hizmetlerin Müşteriler Tarafından Benimsenmesinde Etkili Faktörler

dc.contributor.advisor Uray, Nimet tr_TR
dc.contributor.author Erkmen, Yosun tr_TR
dc.contributor.department İşletme Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Management Engineering en_US
dc.date 2009 tr_TR
dc.date.accessioned 2009-10-07 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-18T06:59:55Z
dc.date.available 2015-05-18T06:59:55Z
dc.date.issued 2009-10-15 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, bankacılık sektöründe teknolojik hizmetlerin müşteriler tarafından benimsenmesi üzerinde etkili faktörler geliştirilmiş bir Teknoloji Kabul Modeli ile incelenmektedir. Uzman görüşmelerine ve literatür araştırmasına dayanarak önerilen model mobil bankacılık ve internet bankacılığı için test edilmiştir. Böylece birbirine oldukça benzer iki teknolojik hizmetin benimsenmesini etkileyen faktörlerin belirlenmesi, benzerliklerin ve farklılıkların ortaya çıkarılması hedeflenmektedir. Elde edilen sonuçlara göre algılanan kullanım kolaylığı, algılanan fayda, bilgi seviyesi, yenilikçilik, güvenlik ve gizlilik ve algılanan erişim özelliklerinin kullanıma yönelik tavrı olumlu yönde etkileyerek her iki teknolojik bankacılık hizmetinin de benimsenmesi üzerinde etkili olduğu görülmüştür. Mobil bankacılığa yönelik tavrı etkileyen diğer iki değişken ise algılanan maliyet ve müşterinin çalışma durumudur. İnternet bankacılığı kullanımı ile mobil bankacılığın benimsenmesi arasında bir ilişki bulunmamaktadır. Bu sonuçlara dayanarak banka müşterilerinin teknolojik hizmetleri benimsemesi için geliştirilebilecek stratejiler tartışılmakta ve öneriler sunulmaktadır. tr_TR
dc.description.abstract In this study, factors affecting the acceptance of technological banking services are tested using a modified Technology Acceptance Model. Proposed model draws on both expert interviews and research on literature relating to technology-based banking services acceptance. Proposed model was tested for both internet and mobile banking to understand if these two similar technological services are affected from the same factors and if they are affected from each other to be accepted by users. Results indicated that perceived ease of use, perceived usefulness, information level, innovativeness, security and privacy and perceived accessibility factors have a positive effect on attitude toward use of both mobile and internet banking. Mobile banking usage has two more determinants: perceived financial cost and employment status of customer. No relationship was found between internet banking usage and mobile banking acceptance. According to these results, strategies for customer acceptance of technological banking services are discussed and suggestions are presented. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/1939
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Teknoloji Kabul Modeli tr_TR
dc.subject Mobil Bankacılık tr_TR
dc.subject İnternet Bankacılığı tr_TR
dc.subject Technology Acceptance Model en_US
dc.subject Mobile Banking en_US
dc.subject Internet Banking en_US
dc.title Bankacılık Sektöründe Teknolojik Hizmetlerin Müşteriler Tarafından Benimsenmesinde Etkili Faktörler tr_TR
dc.title.alternative Determinants Of User Acceptance Of Technological Banking Services en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
9901.pdf
Boyut:
991.25 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama