Türkiye’de Sosyal Konutun Gelişimi İle İlgili Yasal Düzenlemeler Ve Kent Planlaması Açısından Değerlendirilmesi

dc.contributor.advisor Ünal, Yücel tr_TR
dc.contributor.author Mutlu, Nefise Seçil tr_TR
dc.contributor.department Şehir Planlama tr_TR
dc.contributor.department Urban Planning en_US
dc.date 1999 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-12-03T12:41:25Z
dc.date.available 2015-12-03T12:41:25Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999 en_US
dc.description.abstract Kendi imkanları ile konut sahibi olamayan bu dar gelirli aileler için barınma sorununa yönelik özel yaklaşımlara ihtiyaç vardır. Üretilecek konutlar, “çevresel, toplumsal, sağlıksal ölçünler açısından insan onuruna en yakışır ortamda insanın barınma gereksinmesini karşılamak amacı ön plana çıkan” mekanlar olmalıdır. Sosyal Konut adını verdiğimiz bu tür fiziksel çevrelerin ekonomik olması ilk bakışta ortaya çıkan özellikleridir. Ancak yaşanabilir mekanlar olması gerekliliği ve yalnız dört duvardan ibaret olmayıp, çevresiyle de ele alınması gereken bir olgu olduğu unutulmamalıdır. Fakat, bugüne kadar Sosyal Konut konusu mekan tasarımı, standartlar, ekonomik kriterler yönünden ele alınmıştır. Halbuki, Sosyal Konut Alanlarının, teknik ve sosyal altyapısını tamamlanan, içinde bulunduğu kentle bütünleşen, toplumsal gereksinimlerini en ekonomik biçimde karşılayan mekanlar olması gereklidir. Bu yüksek lisans tez çalışmasının amacı, Sosyal Konut olgusuna Planlama Hiyerarşisi içinde, ülkesel, bölgesel ve kentsel düzeyde yaklaşarak, Planlama Sisteminin yardımıyla zorunlu kılmaktır. tr_TR
dc.description.abstract The low-income families that can not have own houses by themselves need a special approach for the housing problem. The houses that will be product must have the environmental, social and health standards. These kinds of physical places are being called social houses. Their basic characteristic is to being economic. But, they must have standards of living and they are not existing by just four walls, they must being plan with their environments. The social housing has being examined with design, standards and economic criterion. However, Social Housing Areas must have technical and social infrastructure that has done. These areas must be integrate with the city and satisfy their public needs economically. This thesis aim is to give answers to the social housing event by using Planning Hierarchy in territory, region and urban levels. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans en_US
dc.description.degree M.Sc. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/10941
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science And Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Planlama Hiyerarşisi (Sıradüzeni) tr_TR
dc.subject Sosyal Konut tr_TR
dc.subject Urban Planning Hierarchy en_US
dc.subject Social Housing en_US
dc.title Türkiye’de Sosyal Konutun Gelişimi İle İlgili Yasal Düzenlemeler Ve Kent Planlaması Açısından Değerlendirilmesi tr_TR
dc.title.alternative The Legislative System About Evolution Of Social Housing In Turkey And Examination By Urban Planning en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
166.pdf
Boyut:
143.62 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama