Enerji Tüketimi Ve Emisyonların Düşürülmesi Amacıyla Çimento Üretiminde Mineral Katkıların Kullanımının Optimizasyonu

dc.contributor.advisor Ergin, Hasan tr_TR
dc.contributor.author Toker, Melis tr_TR
dc.contributor.authorID 10006840 tr_TR
dc.contributor.department Maden İşletme tr_TR
dc.contributor.department Mineral Processing en_US
dc.date 2013 tr_TR
dc.date.accessioned 2013-07-10 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-09-17T12:43:03Z
dc.date.available 2015-09-17T12:43:03Z
dc.date.issued 2013-07-17 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013 en_US
dc.description.abstract Çimento sektörü, enerjinin yoğun olarak tüketildiği ve üretim yaparken çevreye zararlı (emisyonlar) etkilerin fazlaca olduğu sektörlerin başında gelmektedir. Bu çalışmada, çimentonun üretimi sırasında hem enerjinin daha az tüketilmesi hem de emisyonların azaltılması amacıyla, klinker yerine ikame edilecek, geri kazanılabilir malzemelerin kullanılabilirliği araştırılmıştır. Portland çimentosu pazarda en büyük paya sahip olmasına rağmen, katkılı çimento üretim ve kullanımının ileri yıllarda daha da artarak devam edeceği tahmin edilerek bu çalışmada klinker yerine kullanılabilecek yeni bir malzeme olarak seramik atıkları (yer ve duvar karosu ile granit) ve zeolit ile standartlarda katkı maddesi olarak yer alan yüksek fırın cürufu, uçucu kül ve kalker değişik oranlarda çimento üretiminde kullanılmıştır. Yapay ve sanayi atıklarının kullanılması ile geri kazanım sağlanarak çimento içindeki klinker miktarı azaltılmış, böylelikle çimento üretim prosesinde yakıt miktarında, enerji tüketiminde ve CO2 emisyonlarında azalmaya imkan tanınmıştır. Ayrıca yer karosu katkısı ile Portland çimentosundan daha iyi dayanıma sahip katkılı çimentolar üretimi de sağlanmıştır. tr_TR
dc.description.abstract Cement industry is energy-intensive and harmful effects (emissions) to the environment during manufacturing are the leading industries.In this study, the amount of energy consumed and emitted to reduce emissions from cement production, clinker to be a substitute for, the availability of recyclable materials were investigated. Despite having the largest market share of Portland cement, blended cement production and use is expected to continue to increase even more in future years, as a new material used in this study instead of clinker ceramic waste (floor and wall tiles, granite), and zeolite and as an additive in standard the blast furnace slag, fly ash and limestone used in the manufacture of cement in different proportions. With the use of artificial and industrial waste recycling by providing reduced the amount of clinker in the cement, thus the cement production process, the amount of fuel, energy consumption and CO2 emissions reduction is recognized facility. In addition, higher strength cement was obtained with he contribution of floor tiles. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/9381
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Çimento tr_TR
dc.subject duvar karosu tr_TR
dc.subject yer karosu tr_TR
dc.subject granit tr_TR
dc.subject zeolit tr_TR
dc.subject Cement en_US
dc.subject wall tiles en_US
dc.subject floor tiles en_US
dc.subject granite en_US
dc.subject zeolite en_US
dc.title Enerji Tüketimi Ve Emisyonların Düşürülmesi Amacıyla Çimento Üretiminde Mineral Katkıların Kullanımının Optimizasyonu tr_TR
dc.title.alternative Optimization Of The Use Of Mineral Additives In Cement Production For Reduce To Energy Comsumption And Emissions en_US
dc.type Master Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
13826.pdf
Boyut:
3.95 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama