Enerji Tüketimi Ve Emisyonların Düşürülmesi Amacıyla Çimento Üretiminde Mineral Katkıların Kullanımının Optimizasyonu

thumbnail.default.alt
Tarih
2013-07-17
Yazarlar
Toker, Melis
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Çimento sektörü, enerjinin yoğun olarak tüketildiği ve üretim yaparken çevreye zararlı (emisyonlar) etkilerin fazlaca olduğu sektörlerin başında gelmektedir. Bu çalışmada, çimentonun üretimi sırasında hem enerjinin daha az tüketilmesi hem de emisyonların azaltılması amacıyla, klinker yerine ikame edilecek, geri kazanılabilir malzemelerin kullanılabilirliği araştırılmıştır. Portland çimentosu pazarda en büyük paya sahip olmasına rağmen, katkılı çimento üretim ve kullanımının ileri yıllarda daha da artarak devam edeceği tahmin edilerek bu çalışmada klinker yerine kullanılabilecek yeni bir malzeme olarak seramik atıkları (yer ve duvar karosu ile granit) ve zeolit ile standartlarda katkı maddesi olarak yer alan yüksek fırın cürufu, uçucu kül ve kalker değişik oranlarda çimento üretiminde kullanılmıştır. Yapay ve sanayi atıklarının kullanılması ile geri kazanım sağlanarak çimento içindeki klinker miktarı azaltılmış, böylelikle çimento üretim prosesinde yakıt miktarında, enerji tüketiminde ve CO2 emisyonlarında azalmaya imkan tanınmıştır. Ayrıca yer karosu katkısı ile Portland çimentosundan daha iyi dayanıma sahip katkılı çimentolar üretimi de sağlanmıştır.
Cement industry is energy-intensive and harmful effects (emissions) to the environment during manufacturing are the leading industries.In this study, the amount of energy consumed and emitted to reduce emissions from cement production, clinker to be a substitute for, the availability of recyclable materials were investigated. Despite having the largest market share of Portland cement, blended cement production and use is expected to continue to increase even more in future years, as a new material used in this study instead of clinker ceramic waste (floor and wall tiles, granite), and zeolite and as an additive in standard the blast furnace slag, fly ash and limestone used in the manufacture of cement in different proportions. With the use of artificial and industrial waste recycling by providing reduced the amount of clinker in the cement, thus the cement production process, the amount of fuel, energy consumption and CO2 emissions reduction is recognized facility. In addition, higher strength cement was obtained with he contribution of floor tiles.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013
Anahtar kelimeler
Çimento, duvar karosu, yer karosu, granit, zeolit, Cement, wall tiles, floor tiles, granite, zeolite
Alıntı