Entelektüel Sermaye Ölçüm Ve Raporlama Yöntemleri: Güncel Kurumsal Karne Modelleri Arasında Bir Karşılaştırma

dc.contributor.advisor Dinçmen, Murat tr_TR
dc.contributor.author Esenkal, Hasan Tolga tr_TR
dc.contributor.department Endüstri Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Industrial Engineering en_US
dc.date 2006 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-06-18T16:50:23Z
dc.date.available 2015-06-18T16:50:23Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada entelektüel sermayenin ölçümü ve raporlaması yönelik güncel kurumsal karne modelleri yöntem ve kapsam, kavramsal çerçeve ve terminoloji, entelektüel sermaye ve gösterge sınıflandırması ve ölçüm performansı ölçütleri açısından karşılaştırılmıştır. Modellerin temel olarak benzer süreçleri tanımladıkları ve ortak bir yapısal çerçeve üzerine oturtulabildikleri görülmüştür. Modellerin ölçüm teorisinin bütünsellik şartını sağlayamadıkları saptanmış olup seçiklik, bağımsızlık, kabul edilirlik ve orantılandırılabilirlik şartlarının sağlanmasının ise uygulamaya bağlı olarak mümkün olabileceği tespit edilmiştir. Genel olarak, kolay uygulanabilir, kavramsal altyapı ve uygulamaya yönelik güçlü destek sağlayan, bilgi haritası ve bağımlılık ağı gibi yardımcı araçlara sahip ve organizasyonun tüm entelektüel sermayesini kapsayabilecek pekiştirilmiş bir ölçüm ve raporlama yönteminin geliştirilmesi zorunluluğu saptanmıştır. Bu alanda evrensel standartlara ulaşılması için kavramsal fikir birliği ve çok daha fazla uygulama verisine ihtiyaç duyulmaktadır. Mevcut şartlarda uygulayıcılara incelenen modeller arasında en iyi kavramsal ve uygulama desteği karışımını sunan Danimarka Modeli’nin önerilmesi uygun görülmüştür. tr_TR
dc.description.abstract In this study, differences and similarities between the recent scorecard models are compared in terms of methodology and scope, conceptual framework and terminology, intellectual capital and indicator classification and measurement performance. It is found that the models basically identify identical processes and they can be based on a common structural framework. While it is found that none of the models can satisfy the completeness condition of the measurement theory; satisfaction of the distinctness, independence, agreeability and commensurability conditions of the measurement theory is possible depending on the implementation. It is concluded that the development of a consolidated easily applicable intellectual capital measurement and reporting method which will strongly support the conceptual framework and implementation, have the aiding tools like knowledge maps and the interdependency network and be able to cover the whole intellectual capital of the organization is necessary. In order to reach to universal standards in this area, there is a need for a conceptual consensus and much more practical experience. For the practitioners, the Danish Guideline is recommended which offers the optimum conceptual and practical support combination under current circumstances. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/5840
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Entelektüel sermaye tr_TR
dc.subject Maddi olmayan varlıklar tr_TR
dc.subject Entelektüel sermaye ölçümü tr_TR
dc.subject Entelektüel sermaye raporlaması tr_TR
dc.subject Kurumsal karne tr_TR
dc.subject Intellectual capital en_US
dc.subject Intangible assets en_US
dc.subject Intellectual capital measurement en_US
dc.subject Intellectual capital reporting en_US
dc.subject Scorecard en_US
dc.title Entelektüel Sermaye Ölçüm Ve Raporlama Yöntemleri: Güncel Kurumsal Karne Modelleri Arasında Bir Karşılaştırma tr_TR
dc.title.alternative Intellectual Capital Measurement And Reporting Methods: A Comparison Between Recent Scorecard Models en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
4496.pdf
Boyut:
482.15 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama