Bir fabrika inşaatında proje yönetiminin ABD standartları (CMAA) açısından değerlendirilmesi

dc.contributor.advisor Sorguç, Doğan tr_TR
dc.contributor.author Aslan, Yusuf Özkan tr_TR
dc.contributor.department Yapı İşletmesi tr_TR
dc.contributor.department Construction Management en_US
dc.date 2001 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-07-10T11:33:16Z
dc.date.available 2015-07-10T11:33:16Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada yazar Proje Yönetimi kavramının başarılı bir şekilde nasıl uygulanması gerektiğini örnek bir inşaat projesini ele alarak değerlendirmiştir. Bir inşaat projesinin minimum maliyet ve optimum sürede bitirilebilmesi, Proje Yönetimi kavramının başarılı bir şekilde uygulanması ile mümkündür. Proje Yönetimi asıl olarak Mal Sahibini ilgilendiren bir konudur. Bununla birlikte Mal Sahibinin isteğinin gerçekleşmesi süreci, bünyesinde; Yüklenici, Mimar, Mühendis gibi tarafları bulundurmaktadır. Yazar inşaat sektöründe edindiği tecrübeler doğrultusunda örnek bir projeyi, tüm bu faktörleri değerlendirerek incelemiştir. Bu incelemesi sırasında yazar, Proje Yönetiminin; Genel Proje Yönetimi, Maliyet Yönetimi, Zaman Yönetimi, Kalite Yönetimi, Sözleşme Uygulaması, İş Güvenliği Yönetimi gibi proje alanlarını ve bu alanların proje sürecindeki Ön Tasarım Aşaması, Tasarım Aşaması, İhale Aşaması, Yapım Aşaması, Yapım Sonrası Aşaması gibi aşamalarını ele almıştır. Bu örnek inşaattaki Proje Yönetimi ile CMAA(Construction Management Association Of America – Amerika Proje Yöneticileri Derneği) Proje Yönetimi Uygulama Standartlarını karşılaştırarak aradaki farkları değerlendirmiş ve uygulamacılara yönelik öneriler sunmuştur. tr_TR
dc.description.abstract In this study the writer examined an example construction project and evaluated that how the Project Management concept can be applied successfully. To complete a project with minimum cost and optimum duration is possible by carrying out the Project Management process successfully. Actually Project Management is a subject concerning the Owner. However the process of materializing the Owners request consists some sides as contractor, architect and engineer. The writer examined an example project evaluating all these factors. During this examination the writer considered some areas of project like General Project Management, Cost Management, Time Management, Quality Management, Construction Administration, Labor Safety Management and considered some phases of these areas in the project process like Pre-design Phase, Design Phase, Bid and Award Phase, Construction Phase, Post Construction Phase. And at last he compared the Project Management status of this project with CMMA(Construction Management Association Of America) Project Management Application Standards, evaluated the differences and made suggestions for the practitioners. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/7263
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Instıtute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yazılı izin alınmadan yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Proje Yönetimi tr_TR
dc.subject Project Management en_US
dc.title Bir fabrika inşaatında proje yönetiminin ABD standartları (CMAA) açısından değerlendirilmesi tr_TR
dc.title.alternative The evaluation of project management in a factory construction considering USA standards (CMAA) en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
929.pdf
Boyut:
3.62 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama