“uluslararası – Yerel” Mimari Dilin Türkiye Ve İran Daki Yansımaları – Karşılatırmalı Bir İnceleme (1930-1950)

dc.contributor.advisor Saner, Turgut tr_TR
dc.contributor.author Cerit, Umut Ali tr_TR
dc.contributor.authorID 408486 tr_TR
dc.contributor.department Mimarlık Tarihi tr_TR
dc.contributor.department History of Architecture en_US
dc.date 2011 tr_TR
dc.date.accessioned 2011-07-26 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-28T13:32:01Z
dc.date.available 2015-05-28T13:32:01Z
dc.date.issued 2011-08-08 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011 en_US
dc.description.abstract Bu çalışma, ekonomik bunalımların yaşandığı 1930’lardan, II. Dünya Savaşı’nın yaşandığı 1940’lı yıllara uzanan süreçte değişen milliyetçilik ve ulus tanımlamalarının, mimarlık üzerindeki etkilerini incelemeyi hedeflemektedir. Aydınlanma sürecinin bir parçası olarak evrensel ve hümanist değerler içeren 1930’ların ulus tanımının; 1940 lara gelindiğinde Almanya ve İtalya örneğindeki Faşist rejimlerin etkisiyle ırk, dil ve dini öne çıkaracak bir içerik kazanmasının, modernleşme atılımındaki İran ve Türkiye gibi ülkelerin kültürel biçimlenmelerinde nasıl bir etkiye sahip olduğu araştırılmaya çalışılmıştır. Türkiye ve İran’ın devlet politikaları ve ekonomik koşulları; uluslararası politik ve ekonomik koşullar göz önünde bulundurularak incelenmeye çalışılmıştır. Bu incelemenin ardından ortaya çıkan verilerin yabancı ülkeler ve bu iki ülkedeki mimarlık ortamına ne derece etki ettiği ve bu etkilerin benzer yönleri, örnekler üzerinden anlatılmaya çalışılmıştır. Sonuç olarak çalışma, ulusal mimarlık akımlarının bünyesinde bulunan uluslararası etkileri ortaya çıkarmayı ve böylelikle yaşandığı dönemin şartları nedeni ile ülkeler genelinde yaşanan diğer ulusalcı mimari akımlar gibi, o dönemin koşulladığı bir tavır olduğu gerçeğini açığa çıkarmayı hedeflemektedir. tr_TR
dc.description.abstract The aim of this work is to analyse the influence of evolving definitions of nationalism and nation on architecture during 1930’s – marked by economic crisis, and 1940’s – marked by the Second World War. The definition of nation in 1930’s, derived from Enlightenment, was based on Universalist and humanist values. However, in the 1940’s, this notion was defined by a content highlighting the race, language and religion, particularly with the influence of fascist regimes in Germany and Italy. This work will analyse the impact of this changes on the cultural formations of modernizing countries such as Turkey and Iran. In this work, the national policies of Turkey and Iran and their economic conditions are analysed taken into account the international political and economic conditions. Following this analysis, the impact of these conditions on the architectural environment in both countries and also other countries is studied from a comparative perspective basing on case studies. Consequently, this work aims to disclose the non-national factors influencing the Turkish and Iran national architecture movements and to prove that these movements emerged under the conditions of this period like other nationalist architectural movements in other countries. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans en_US
dc.description.degree M.Sc. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/3290
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject II. Ulusal Mimari tr_TR
dc.subject Ulusalcılık tr_TR
dc.subject Rıza Şah Pehlevi Dönemi İran tr_TR
dc.subject Faşist Mimari tr_TR
dc.subject Nasyonal Sosyalist Mimari tr_TR
dc.subject Stalin Mimarisi tr_TR
dc.subject Second National Architecture en_US
dc.subject Nationalism en_US
dc.subject Reza Shah Pahlavi period in Iran en_US
dc.subject Fascist Architecture en_US
dc.subject National Socialist Architecture en_US
dc.subject Stalinist Architecture. en_US
dc.title “uluslararası – Yerel” Mimari Dilin Türkiye Ve İran Daki Yansımaları – Karşılatırmalı Bir İnceleme (1930-1950) tr_TR
dc.title.alternative Reflections Of The “international–local” Architectural Language In Turkey And Iran–a Comparative Analysis (1930-1950) en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
11983.pdf
Boyut:
15.24 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama