Betonarme Bir Ofis Binasının Tasarımı Ve Malzemenin Tasarıma Etkisi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Hatipoğlu, Akın
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, 10 katlı betonarme bir binanın taşıyıcı sisteminin yatay ve düşey yükler altında çözümlemesi yapılarak taşıyıcı sistem elemanları boyutlandırılmıştır. Öncelikle zati ağırlıklar ve TS 498’de verilen hareketli yükler etkisi altında, TS 500 ve Deprem Yönetmeliği’nde (1997) belirtilen esaslara göre taşıyıcı sistem elemanlarınına ön boyut verilmiştir. Daha sonra ETABS (Nonlinear Version 8.11) sonlu elemanlar analiz programı kullanılarak yapının üç boyutlu modeli hazırlanmıştır. Yapının dinamik analizi için Deprem Yönetmeliği’nde belirtilen Spektral Analiz Yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem ile bulunan sonuçlar, yine Deprem Yönetmeliği’nde belirtilen Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi ile bulunan sonuçlarla mukayese edilmiş ve buna göre artırılmıştır. TS 500’de belirtilen düşey ve yatay yüklerin kombinasyonları programa tarif edilmiştir. Betonarme kesit hesaplarında kullanılan kesit tesirleri bu kombinasyonlardan elde edilmiştir. Çalışmanın son aşamasında çeşitli beton ve çelik sınıflarına göre perdelerin kesit hesabı tekrarlanmış ve malzemenin tasarıma etkisi irdelenmiştir.. Bütün hesaplar TS 500 ve Deprem Yönetmeliği’nde belirtilen esaslara göre yapılmıştır.
In this study, the elements of structural system of a 10-storey reinforced concrete office building are designed after analyzing the system under lateral and vertical loads. First of all, under the effects of dead and live loads given in TS (Turkish Standard) 498, preliminary dimensioning is made according to the criteria mentioned in TS 500 and Turkish Earthquake Code (1997). Afterwars, three dimensional modelling is made using the ETABS (Nonlinear Version 8.11) finite element analysis programme. For the dynamic analysis of the structure the Spectral Analysis Method in the Turkish Earthquake Code is used. Then the section forces found by this method are increased after comparing them with the section forces obtained by Equivalent Seismic Load Method. The load combinations of vertical and lateral loads, given in TS 500, are imposed to the programme. The internal forces used for the reinforced concrete section design are taken from these combinations. In the last part of the study, assuming different concrete and steel grades the shear walls are designed and required ratios of the steel are reported. All the calculations are based on to the design criteria in the TS 500 and Turkish Earthquake Code.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
Betonarme bina, Spektral analiz, Malzemenin tasarıma etkisi, Reinforced concrete building, Spectral analysis, Effect of material on design
Alıntı