Yükselen Mimarlıklar Ve (yeni Olgusu İle İlişkisi İçinde) Getirdikleri Açılımlar

dc.contributor.advisor Şentürer, Ayşe tr_TR
dc.contributor.author Dinler, S.zeynep tr_TR
dc.contributor.department Mimari Tasarım tr_TR
dc.contributor.department Architectural Design en_US
dc.date 2007 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-28T14:03:16Z
dc.date.available 2015-05-28T14:03:16Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007 en_US
dc.description.abstract Bu tez çalışmasının amacı, mimarlık alanında son on yılda hızla gelişen, mimarlık gündeminde gittikçe önem kazanan, diğer yaklaşımlardan kendini ayıran ve mimarlık eleştirmenleri tarafından ‘yeni bir paradigma’ dönüşümüne denk düştüğü iddia edilen mimarlık yaklaşımlarının incelenmesidir. Bu yaklaşımların yenilik iddiaları, ve yenilik olarak ne/yi ortaya koyduklarını sorgulanmaya çalışılmaktadır. Çalışma, kendilerini öncü olarak tanımlayan ve mimarlık gündeminin oluşumunda etkin olan Architectural Design, Lotus International adlı süreli yayınların, 1996-2006 yılları arasındaki, özel sayılarına dayanmaktadır. Tezde öncelikle yeni kavramının modernizm ve postmodernizm bağlamında nasıl geliştiği, ne anlama geldiği tartışılmış; daha sonra ise günümüzde yenilik iddiasında olan yaklaşımların ortaya çıkmasında etkin olan dekonstrüktivist mimarlık incelenmiştir. Bu bölümlerde amaç, her biri çok geniş konular olan modernizm, postmodernizm ve dekonstrüktivist mimarlığın ayrıntılı bir incelenmesi değil, fakat özellikle, yeni kavramı açısından bu akımların yaptığı açılımları ortaya çıkarabilmektir. İkinci bölümde son on yılda beliren ve kendilerini ‘yeni’ olarak tanımlayan mimarlıklar, temel özellikleri, kuramsal ve felsefi kaynakları, getirdikleri yeni anlayış ve formlar açısından incelenmiştir. Sırasıyla Sıvı Mimarlık, Hiperyüzey Mimarlığı, Sibermekan Mimarlığı, Bilim Kurgu Mimarlığı, İnteraktif Mimarlık ve Emergent Mimarlık’tır. Son on yılda yükselen bu yeni mimarlıkların söz konusu yeni’yi hayata nasıl geçirdikleri, ön plana çıkan bina ve projelerin değerlendirmesi eşliğinde ele alınmıştır. Bu analizde, binalar ve projeler tez boyunca ele alınan, tanıtılan ve tartışılan kavramlar eşliğinde irdelenmiştir. Son bölümde ise kendilerini yeni olarak adlandıran bu mimarlıklar, aralarındaki içsel farklılıklar soyutlanarak, bir bütün olarak ele alınmıştır. Yükselen mimarlıkların geliştirdikleri ve oluşturdukları kavramlar, formun oluşumu, tasarım süreci, araçları ve teknolojisi, mimarın rolü, mimarlığın konumu, diğer disiplinlerle etkileşimindeki pozisyonu açısından sorgulanmıştır. tr_TR
dc.description.abstract The subject of this thesis is to analyze those architectural approaches which rose to prominence in the last decade and claim to incarnate a “new paradigm” distinguishing itself from other approaches in architecture. The thesis investigates to what extent those approaches represent “newness”, with a critical examination of the special issues of the periodicals, as Architectural Design and Lotus within the time frame of 1996-2006. The thesis starts with an analysis of the meaning and development of the concept of “new” in the context of Modernism and Postmodernism. Then deconstructivist architecture is discussed as an approach which paves the ground for the emergence of the new architectural approaches. After this discussion, rising architectures in the last decade which define themselves as “new” are examined, with respect to their basic features, conceptual and philosophical resources and their representatives. Those architectural approaches are defined as Liquid Architecture, Hypersurface Architecture, Architects in Cyberspace, Sci-Fi Architecture, Interactive Architecture and Emergent Architecture. In order to understand how those approaches put into practice their claims, selected buildings designed by the represenatives of those new architectures are analysed. This analysis refers to the concepts which are identified and discussed through the thesis. The thesis terminates with an overall assessment of the basic features of the approaches analysed, by abstracting inner differences in a way to achieve the main objective of the thesis, which is to question the new insights and potentials brought about by the rising architectures. This assessment is made on the concepts and forms they develop, the technologies they use in the design process, the role of the architect, the position and interaction of architecture with respect to other disciplines. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/3515
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject zaman-mekan tr_TR
dc.subject form tr_TR
dc.subject süreklilik tr_TR
dc.subject akışkanlık tr_TR
dc.subject geometri tr_TR
dc.subject sibermekan tr_TR
dc.subject hiperyüzey tr_TR
dc.subject emergent tr_TR
dc.subject interaktiflik tr_TR
dc.subject yeni tr_TR
dc.subject new en_US
dc.subject form/function en_US
dc.subject time/space en_US
dc.subject continuity en_US
dc.subject liquidity en_US
dc.subject geometry en_US
dc.subject cyberspace and hyperspace. en_US
dc.title Yükselen Mimarlıklar Ve (yeni Olgusu İle İlişkisi İçinde) Getirdikleri Açılımlar tr_TR
dc.title.alternative Rising Architectures And Their Insights (in Relation With The Phenomenon Of Newness) en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
7283.pdf
Boyut:
3.91 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama