Türk Silahlı Kuvvetleri’nde Kullanılan Makineli Tüfeklerin Çok Ölçütlü Fayda Modeli İle Karşılaştırılması

dc.contributor.advisor Kahraman, Cengiz tr_TR
dc.contributor.author Ünal, Serkan tr_TR
dc.contributor.department Savunma Teknolojisi tr_TR
dc.contributor.department Defence Technology en_US
dc.date 2002 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-12-24T17:26:28Z
dc.date.available 2015-12-24T17:26:28Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmanın amacı; Türk Silahlı Kuvvetleri’nde kullanılan makineli tüfeklerin Çok Ölçütlü Fayda Modeli ile karşılaştırılması ve en etkin makineli tüfeğin tespit edilmesidir. Çok Ölçütlü Fayda Teorisi yaklaşımı; insanın doğal yapısı ve karmaşık problemlere karşı geliştirilen stratejilerle uyum gösteren analiz ve tahlil aşamalarını içermektedir. Bu çalışma; karar vericinin ölçütleri değerlendirmesine ve bunu ifade etmesine olanak veren Çok Ölçütlü Fayda Modelinin değer atama özelliğine dayandırılarak yapılmıştır. Çalışmanın uygulama bölümünde uzman kişilerin görüşlerinden faydalanılmış; özellikle alternatif silahların teknik özellikleri dikkate alınmıştır. Uygulama bölümünde kullanılan Çok Ölçütlü Fayda Modeli; ölçüt ve aralıkların belirlenmesi, ölçütler için fayda fonksiyonlarının ve ağırlıklandırma faktörlerinin bulunması, çarpımsal fayda modelinin uygulanması ve alternatiflerin fayda değerlerinin tespit edilmesi aşamalarını içermektedir. Bu çalışma sonucunda; belirlenen ölçütler yardımıyla en etkin makineli tüfek tespit edilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract This study aims to compare the machine guns which are used in Turkish Armed Forces by using Multi-Attribute Utility Model and determine the most effective machine gun. Multi-Attribute Utility Theory approach includes an analysis procedure, which seems to be in harmony with the nature of human values and the strategies dealing with complexity. This study is based on the value-structuring capabilities of Multi-Attribute Utility Model, which helps decision makers to evaluate the attributes and express their ideas. Many experts’ ideas helped to clarify the procedures and especially technical properties of the alternative guns are considered. Determination of attributes and ranges, determination of utility functions and scaling factors for the attributes, application of multiplicative utility model and determination of the utilities of alternatives are the steps of Multi-Attribute Utility Model used in application part of the study. Finally, the most effective machine gun is determined by means of the attributes. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans en_US
dc.description.degree M.Sc. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/12047
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Instıtute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Çok ölçütlü karar verme tr_TR
dc.subject Çok ölçütlü fayda modeli tr_TR
dc.subject Askeri uygulama tr_TR
dc.subject Alternatifler arası seçim tr_TR
dc.subject Multi-attribute decision making en_US
dc.subject Multi-attribute utility model en_US
dc.subject Military application en_US
dc.subject Alternative selection en_US
dc.title Türk Silahlı Kuvvetleri’nde Kullanılan Makineli Tüfeklerin Çok Ölçütlü Fayda Modeli İle Karşılaştırılması tr_TR
dc.title.alternative Comparison Of The Machine Guns Used In Turkish Armed Forces By Multi-attribute Utility Model en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
280.pdf
Boyut:
4.87 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama