Tulum Peynirinden İzole Edilen Laktik Asit Bakterilerinin Tanımlanması Ve Anti-listerial Etkilerinin Araştırılması

dc.contributor.advisor Heperkan, Dilek tr_TR
dc.contributor.author Hızarcı, Öznur tr_TR
dc.contributor.authorID 404981 tr_TR
dc.contributor.department Gıda Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Food Engineering en_US
dc.date 2011 tr_TR
dc.date.accessioned 03.07.2011 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-18T13:57:50Z
dc.date.available 2015-05-18T13:57:50Z
dc.date.issued 28.09.2011 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011 en_US
dc.description.abstract Çalışma kapsamında 30 tulum peyniri örneğinden 75 adet LAB izole edilmiş ve API 50 CHL ile tür düzeyinde tanımlanarak; % 39,7’si Lb. brevis 1, % 27,4’ü Lb. brevis 3, % 20,6’sı Lb. plantarum 1, % 5,5’i Lb. paracasei spp. paracasei 1, % 4,1’i Lb. pentosus, % 1,4’ü Lb. brevis 2, % 1,4’ü Lactococcus lactis spp. lactis 1 olarak belirlenmiştir. 2 adet izolat ise tanımlanamamıştır. Süt ürünlerinde ilk kez bu çalışmada Lb. pentosus türüne rastlanılabileceği ortaya konmuştur. Tüm izolatların antimikrobiyal etkisi incelendiğinde anti-listerial etkinin bütün süpernatantlar için organik asitlerden ileri geldiği belirlenmiştir. Sadece Lb. paracasei spp paracasei türüne ait 2 izolatlarının (11.1; 21.3) ürettiği H2O2’in de anti-listerial etki gösterdiği belirlenmiştir. Çalışmada izole edilen 7 LAB türü tarafından üretilen bakteriyosinlerin L. monocytogenes’e karşı etkisiz olduğunu veya bu yöntem ile etkinin belirlenemediği ortaya konmuştur. Lb. brevis ve Lb. pentosus türlerinin anti-listerial etkisi ilk kez bu çalışmada araştırılmıştır. Her iki türün de anti-listerial etkiye sahip olduğu belirlenmiş ve bu etkinin de organik asitlerden ileri geldiği çalışmamızdaki bulgular değerlendirilerek ortaya konmuştur. tr_TR
dc.description.abstract In this study 75 LAB cultures isolated from 30 tulum cheese samples and identificated with API 50 CHL. Results of this idenfication is; 39,7% Lb. brevis 1, 27,4% Lb. brevis 3, 20,6% Lb. plantarum 1, 5,5% Lb. paracasei ssp. paracasei 1, 4,1% Lb. pentosus, 1,4% Lb. brevis 2 and 1,4% Lactococcus lactis ssp. lactis 1. Two of the isolates were not identified. This study is the first to prove that Lb. pentosus can be seen in dairy products. Considering the antimicrobial activity of all the supernatants, organic acids were found to be the source of the anti-listerial impact. Only two isolates of Lb. paracasei ssp. paracasei (11.1 and 21.3) were found to be anti- listerial with the H2O2 they produce. This study has also showed that bacteriocins produced by 7 LAB isolates have no anti-listerial activity or this activity can not be determined with this method. In addition, this is also the first study to examine the anti-listerial activity of Lb. brevis and Lb. pentosus. According to the results of the study, both of the species were found to have anti-listerial activity which results from the organic acids produced. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/2257
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Laktik asit bakterileri tr_TR
dc.subject antilisterial etki tr_TR
dc.subject antimikrobiyal maddeler tr_TR
dc.subject Listeria monocytogenes tr_TR
dc.subject Lactic acid bacteria en_US
dc.subject antilisterial impact en_US
dc.subject antimicrobial compounds en_US
dc.subject Listeria monocytogenes en_US
dc.title Tulum Peynirinden İzole Edilen Laktik Asit Bakterilerinin Tanımlanması Ve Anti-listerial Etkilerinin Araştırılması tr_TR
dc.title.alternative Identification Of Lactic Acid Bacteria Isolated From Tulum Cheese And Determination Of The Ani-listerial Activity en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
11751.pdf
Boyut:
1.55 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama