Poli(?-kaprolakton-b-siklo Heksen Oksit) Kopolimer Sentezi Ve Karakterizasyonu

dc.contributor.advisor Hızal, Gürkan tr_TR
dc.contributor.author Durukan, Levent tr_TR
dc.contributor.department Kimya tr_TR
dc.contributor.department Chemistry en_US
dc.date 1999 tr_TR
dc.date.accessioned 2016-04-21T07:39:37Z
dc.date.available 2016-04-21T07:39:37Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada poli(?-kaprolakton-b-sikloheksen oksit) kopolimeri sentezlenmiştir. ?-Kaprolaktonu polimerleştirecek “antrasen fonksiyonlu aluminyum alkoksit” başlatıcısı, trietil aluminyum ile 9-antril metanol arasındaki reaksiyon neticesinde elde edilmiştir. Bu başaltıcı kullanılarak ?-kaprolakton polimerleştirilmiştir. Polimerizasyon reaksiyonu “koordinasyon-arayagirme (coordination-insertion)” mekanizmasıyla karakterize edilmiş olup yaşayan polimerizasyondur. ?-Kaprolaktonu yaşayan polimerizasyon tekniğiyle sentezlenmesi molekül ağırlığı kontrol edilebilir dar molekül ağırlığı dağılımına sahip zincirler verir. Antrasen grubu ışığa duyarlı olduğu için EMP+PF-6(N-etoksi-2-metil piridinyum hekzaflorofosfat) tuzu varlığında fotokimyasal katyonik polimerizasyonda kullanma olanağı sağlamaktadır. Bu yüzden antrasen grubu taşıyan poli(?-kaprolakton), poli(?-kaprolakton-b- sikloheksen oksit) blok kopolimer eldesinde kullanılmıştır. EMP+PF-6 tuzu varlığında antrasen fonksiyonlu poli(?-kaprolaktonun) foto uyarıcı olarak fotokimyasal katyonik polimerizasyonu daha uzun dalga boylarına kaydırılabilmesi pratikte uygulanabilirliği sağlanmıştır. Sentezlenen blok kopolimer kimyasal yöntemlerle karakterize edilmiştir. Sonuç olarak poliester-b-polieter blok kopolimeri, “koordinasyon-arayagirme” ve “fotouyarılmış katyonik” polimerizasyon metodları kullanarak iki aşamada sentezlenmiştir. Bu çalışma, özellikle poli(?-kaprolaktonun) biyodegradasyonda kullanımına yönelik eksikliklerin giderilmesi ve bu tür kombinasyonların gerçekleştirilmesi bakımından ileri malzemelerin sentezine katkı sağlayacaktır. tr_TR
dc.description.abstract In this study Poly(?-caprolactone-b-cyclohexene oxide) copolymer has synthesized and characterized. The initiator that was used to polymerize ?-caprolactone, prepared by the reaction between triethly aluminum and 9-anthryl methanol. The “coordination-insertion” type polymerization of ?-caprolactone is perfectly living and yields exclusively linear polyester of predictable molecular weight with a narrow molecular weight distribution. Since anthracene group is sensitive to light, it can be used in the “photosensitized cationic” polymerization in the presence of EMP+PF-6 (N-etoxy-2-methyl pyridinium hexaflorophosphate) salt. ?-Caprolactone carrying functional anthracene group used as photosensitizers for polymerization of cyclohexene oxide give rise to the formation of a block copolymer. ?-Caprolactone carrying functional anthracene group used as photosensitizers in the presence of EMP+PF-6 for block copolymerization of cyclohexene oxide which revealed that photosensitizer group in the presence of EMP+PF-6 make possible to polymerize monomers at higher wavelength in the photosensitized cationic polymeriztion. Block copolymer characterized by chemical methods. In conclusion, polyester-b-polyether chain was synthesized via “coordination-insertion” and “photosensitized cationic” routes that provide a versatile two-stage method. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/12158
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science And Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Koordinasyon-Arayagirme tr_TR
dc.subject EMP+PF-6 tr_TR
dc.subject Fotokimyasal Katyonik Polimerizasyon tr_TR
dc.subject ?-Kaprolakton ve Sikloheksen oksit tr_TR
dc.subject :?-Caprolactone en_US
dc.subject Coordination-İnsertion en_US
dc.subject Cyclohexene Oxide en_US
dc.subject EMP+PF-6 en_US
dc.subject Photosensitized Cationic en_US
dc.title Poli(?-kaprolakton-b-siklo Heksen Oksit) Kopolimer Sentezi Ve Karakterizasyonu tr_TR
dc.title.alternative Synthesis And Characterization Of Poly(?-caprolactone-b-cyclohexene Oxide) en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
104.pdf
Boyut:
38.3 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama