Tüketim Toplumunda Mekan Üretim Süreçlerinin Uzantısı Olarak Mimarlık Üretimi

dc.contributor.advisor Aydınlı, Semra tr_TR
dc.contributor.author Gegeoğlu, Fatmagül Aslaner tr_TR
dc.contributor.authorID 502072015 tr_TR
dc.contributor.department Mimarlık tr_TR
dc.contributor.department Architecture en_US
dc.date 2014 tr_TR
dc.date.accessioned 2017-04-18T08:19:49Z
dc.date.available 2017-04-18T08:19:49Z
dc.date.issued 2014-06-20 tr_TR
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2014 en_US
dc.description.abstract Tez çalışması, tüketim toplumunun dinamikleri ile yönlendirilen mekan üretim süreçlerinde mimarlık üretiminin yeri, rolü ve etkisi üzerine bir tartışma açmaktadır. Söz konusu tartışma, mimarlık üretiminin tüketim dinamiklerinin uzantısında eleştirel bir duruş geliştirip geliştiremeyeceğini sorgulayan bir iç hesaplaşma olarak da tanımlanabilir. Gerçekleşmiş bir mekan üretim sürecinin (pratiğinin) eleştirel kuramın bakış açısıyla, kesitler ve katmanlarla irdelendiği ve tartışıldığı, mekan üretim süreçlerinde mimarlık üretiminin nasıl yorumlanabileceğine dair bir okuma biçimi önerilmekte ve böylece bir örneklem oluşturulmaktadır.    Tüketim dinamiklerinin erk olarak kabul edildiği bir bağlamda, mimarlık üretiminden erkin hizmetinde olması, aynı zamanda erk için erke rağmen bir karşı  duruş geliştirmesi beklenmektedir. Bununla beraber söz konusu duruşun gerçekten eleştirel bir yapısının olup olamayacağı irdelenmelidir. Mimarlık üretiminin, diyalektik bir yapısı olduğu üzerinde durulmakta, eleştirel bir duruş ortaya konulabilmesi için erkin stratejileri karşısında her seferinde yeniden kurgulanan taktiklerle ilerlemesi gerekliliğine işaret etmektedir. Anahtar Kelimeler: Tüketim Toplumu, Mekan Üretimi, Eleştirel Kuram, Diyalektik, Duruş, Strateji, Taktik tr_TR
dc.description.abstract The thesis opens a discussion on the role and impact of architecture and architectural design in the processes of production of space driven by the dynamics of consumerism. Such a discussion can also be regarded as a self-recrimination of architecture questioning if a critical architectural stance could be achieved towards consumerism. Scrutinizing  a finalized space production process, dissecting it in sections and layers with critical theory’s approach, proposes a way of reading (an interpretation)  the process itself and the role of architecture within, thus providing an exemplar. In a context where the dynamics of consumerism can be regarded as the leading power of space production, architecture by its own means of production is expected to be in the service of power and at the same time displaying a counter stance towards power. Yet the possibility of a critical stance (in other words a position-taking) must be taken into consideration. The article points out to the dialectic nature of architecture and implies a critical stance is possible if ever changing, shifting tactics are adopted towards the strategies of power.  Keywords: Consumerism, Production of Space, Critical Theory, Stance, Position-Taking, Strategy, Tactics en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree PhD en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/14103
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science And Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Tüketimcilik tr_TR
dc.subject Tüketim Toplumu tr_TR
dc.subject Mekan Üretimi tr_TR
dc.subject Eleştirel Kuram tr_TR
dc.subject Diyalektik tr_TR
dc.subject Duruş tr_TR
dc.subject Strateji tr_TR
dc.subject Taktik tr_TR
dc.subject Consumerism en_US
dc.subject Consumer Society en_US
dc.subject Production of Space en_US
dc.subject Critical Theory en_US
dc.subject Stance en_US
dc.subject Position-Taking en_US
dc.subject Strategy en_US
dc.subject Tactics en_US
dc.title Tüketim Toplumunda Mekan Üretim Süreçlerinin Uzantısı Olarak Mimarlık Üretimi tr_TR
dc.title.alternative Architectural Production As An Extension Of Production Of Space In Consumer Society en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama