Tüketim Toplumunda Mekan Üretim Süreçlerinin Uzantısı Olarak Mimarlık Üretimi

thumbnail.default.placeholder
Tarih
2014-06-20
Yazarlar
Gegeoğlu, Fatmagül Aslaner
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Tez çalışması, tüketim toplumunun dinamikleri ile yönlendirilen mekan üretim süreçlerinde mimarlık üretiminin yeri, rolü ve etkisi üzerine bir tartışma açmaktadır. Söz konusu tartışma, mimarlık üretiminin tüketim dinamiklerinin uzantısında eleştirel bir duruş geliştirip geliştiremeyeceğini sorgulayan bir iç hesaplaşma olarak da tanımlanabilir. Gerçekleşmiş bir mekan üretim sürecinin (pratiğinin) eleştirel kuramın bakış açısıyla, kesitler ve katmanlarla irdelendiği ve tartışıldığı, mekan üretim süreçlerinde mimarlık üretiminin nasıl yorumlanabileceğine dair bir okuma biçimi önerilmekte ve böylece bir örneklem oluşturulmaktadır.    Tüketim dinamiklerinin erk olarak kabul edildiği bir bağlamda, mimarlık üretiminden erkin hizmetinde olması, aynı zamanda erk için erke rağmen bir karşı  duruş geliştirmesi beklenmektedir. Bununla beraber söz konusu duruşun gerçekten eleştirel bir yapısının olup olamayacağı irdelenmelidir. Mimarlık üretiminin, diyalektik bir yapısı olduğu üzerinde durulmakta, eleştirel bir duruş ortaya konulabilmesi için erkin stratejileri karşısında her seferinde yeniden kurgulanan taktiklerle ilerlemesi gerekliliğine işaret etmektedir. Anahtar Kelimeler: Tüketim Toplumu, Mekan Üretimi, Eleştirel Kuram, Diyalektik, Duruş, Strateji, Taktik
The thesis opens a discussion on the role and impact of architecture and architectural design in the processes of production of space driven by the dynamics of consumerism. Such a discussion can also be regarded as a self-recrimination of architecture questioning if a critical architectural stance could be achieved towards consumerism. Scrutinizing  a finalized space production process, dissecting it in sections and layers with critical theory’s approach, proposes a way of reading (an interpretation)  the process itself and the role of architecture within, thus providing an exemplar. In a context where the dynamics of consumerism can be regarded as the leading power of space production, architecture by its own means of production is expected to be in the service of power and at the same time displaying a counter stance towards power. Yet the possibility of a critical stance (in other words a position-taking) must be taken into consideration. The article points out to the dialectic nature of architecture and implies a critical stance is possible if ever changing, shifting tactics are adopted towards the strategies of power.  Keywords: Consumerism, Production of Space, Critical Theory, Stance, Position-Taking, Strategy, Tactics
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2014
Anahtar kelimeler
Tüketimcilik, Tüketim Toplumu, Mekan Üretimi, Eleştirel Kuram, Diyalektik, Duruş, Strateji, Taktik, Consumerism, Consumer Society, Production of Space, Critical Theory, Stance, Position-Taking, Strategy, Tactics
Alıntı