Tünel kalıp teknolojisinin konut planlamasına uyabilirliği üzerine bir araştırma

dc.contributor.advisor Kulaksızoğlu, Erol
dc.contributor.author Şahin, Tülay
dc.contributor.authorID 98363
dc.contributor.department Mimarlık
dc.date.accessioned 2023-03-02T13:24:18Z
dc.date.available 2023-03-02T13:24:18Z
dc.date.issued 1999
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999 tr_TR
dc.description.abstract Bu çalışmada, tünel kalıp teknolojisinin konut planlamasına uyabilirliği incelenmeye çalışılmıştır. Çalışma 5 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, konu tanıtılıp amacı açıklanmıştır. İkinci bölümde, endüstrileşmenin tanımı ve ilkeleri, konut alanında endüstrileşmeyi doğuran nedenler ve endüstrileşme tarihçesi ele alınmıştır. Ayrıca konutta endüstrileşme koşullan ve endüstrileşmiş üretimde zorunluluğu tartışılmaz olan boyutsal koodinasyon ve standartlaştırma konulan üzerinde durulmuştur. Bu bölümde aynca Konut - Endüstrileşme ilişkisi de ele alınmıştır. Üçüncü bölümde, konut planlamasında kullanılan endüstrileşmiş sistemler genel olarak ele alınmıştır. Bu bölümde aynca Tünel kalıp teknolojisi geniş olarak açıklanmıştır. Tünel kalıbın yapılış ilkeleri, tünel kalıp boyutlan, tünel kalıp ekipmanları, tünel kalıpların konstrüksiyon ilkeleri, tünel kalıp kurgusu, tünel kalıpla yapım ve şantiye düzeni, tünel kalıp yönteminde tasarlama ilkeleri ve dizayn kısıtlamalan başlıklan altında tünel kalıp teknolojisi tanıtılmıştır. Dördüncü Bölümde, konut planlamasında tünel kalıp teknolojisinin yeri incelenmeye çalışılmıştır. Bu bölümde tünel kalıp yöntemi ile plan örnekleri ve yerleşim planlanmn düzenlenmesi ve bu uygulamalann konut planlamasında uyabilirliği üzerine incelemeler yapılmıştır. Plan örnekleri, boyutsal özellikleri, fiziksel çevre, ısı tutuculuk, güvenlik, estetik, esneklik, ve mahremiyet kriterlerine göre analiz edilmiştir. Beşinci bölümde, tünel kalıp teknolojisi ile üretilen örnekler üzerinde yapılan incelemeler değerlendirilerek sonuca vanlmışür. tr_TR
dc.description.abstract The study consist of 5 chapters. Chapter 1 INTRODUCTION In this chapter, the topic and the aim of the thesis will be introduced. Chapter 2 In the second chapter, it had been mentioned about the mean and principle of the industrialization and the history of industrialization on the house planning. Also İn this chapter, it had been mentioned about the relation between house and industrialization. The dictinary meaning of the industrialization is " mechanization " and " rationalization ". The aim of the industrialization is increasing the activity of the production system. According to Diepeveen the first step of industrial evaluation is mechanization. The main interaction in the costruction appeared in the 19 th century because of the population explosion. At the beginning of 20 th century the concept of the time and number had become very important. There is a dimensional coordination and standardization in the tunnel Shuttering systems. The dimensional coordination is a method that organizes the dimensions. Standart measures in the Tunnel shuttering system has been appeared a plan module. This module is 30 and its times. Chapter 3 In this chapter, it generally had been mentioned about industrialization systems which used the house planning. Also, in this chapter, it had been about Tunnel shuttering system. What is the tunnel shuttering system? XI This system supplies the casting both the carrier walls and the floors in a single operation in its place. Tunnel shuttering system provides speed in construction. The essentials of shuttering system;. The enterior and exterior surfaces are smouth and require no plastering.. Tunnel shuttering system are four-sides closed, compact units.. The tunnel shuttering systems uses 3-4 mm thick seels which enables multiple use and heat is easily.. A steel frame enclose the tunnel shuttering system which consists of steel sheets and wood. The joining elements are mounted on this frame.. It can be obtained a lot of residence dimensions by using different joint parts with runnel shuttering. Chapter 4 In this chapter, the situation of the Tunnel Shuttering Technology in house planning had been examined. In this chapter several investigation have been done about the Tunnel Shuttering method, plan examply and the arrangement of residence plans and availability of the these aplications on house planning. The plan examples had been analyed according to dimensinal properties, physical environment,heat keeping, safety, esthetics, flexibility. Chapter 5 It had been obtained a result by evaluating the TunneL Shuttering Technology and investigations about produced examples. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/22258
dc.language.iso tr
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü
dc.rights Kurumsal arşive yüklenen tüm eserler telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights All works uploaded to the institutional repository are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Konut planlaması tr_TR
dc.subject Tünel kalıp sistemi tr_TR
dc.subject Housing planning en_US
dc.subject Tunnel form system en_US
dc.title Tünel kalıp teknolojisinin konut planlamasına uyabilirliği üzerine bir araştırma
dc.title.alternative The Avaliability of the tunnel shuttering system to the house planning
dc.type Tez
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
98363.pdf
Boyut:
6.95 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama