Kanban Sistem Tasarımı Ve Otomotiv Sektöründe Bir Uygulama

dc.contributor.advisor Çebi, Ferhan tr_TR
dc.contributor.author Bağcı, Ulaş tr_TR
dc.contributor.department İşletme Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Management Engineering en_US
dc.date 2006 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-18T07:00:07Z
dc.date.available 2015-05-18T07:00:07Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada , üretim ortamında tecrübelere dayalı oluşturulmuş kabullerin , akademik bir makaleden hareket ile iyileştirilmesi ve sistem yapısına göre optimizasyonu sağlanmıştır. Yapılmış olan kabullerdeki yüksek orandaki emniyet stok seviyesi , yapılan incelemeler ve ölçümler doğrultusunda saptanan sistem karakteristiğine en uygun kanban sayısı hesaplama yöntemi yardımı ile yeniden güncellenmştir. Yapılan ölçüm sonuçları analiz edilmiş , seçilen hesaplama yönteminde bu veriler kullanılmış ve yeni sürecin yapısı elde edilen sonuçlara göre oluşturulmuştur. Oluşturulan yeni yapı ve sistemin gerekleri , yatırım tutarı , maliyet kalemleri daha önceki sistem ile karşılaştırmalı olarak analiz edilmiş ve özet bir tablo olarak oluşturulmuştur. Yeni oluşturulmuş akış ve adımlar ile elde edilen tasarruf ve kazançlar kısaca özetlenmiş , çalışmanın son kısmında ise , bu ve benzeri çalışmalar ile azaltılacak stok seviyesinin yaratacağı iyileştirme fırsatlarından bahsedilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this study , based on an academical article , the approvals and the constraints according to experiences of real manufacturing life , were improved and optimized. Former high safety stock level was renovated with the help of optimum calculation method which was supported with alternative kanban calculation formulas due to system structure. Datas collected and results of measurements were analyzed , the structure and the design of the new system was formed according to outputs of this analysis. A summary table , which contains the needs of the system , investments and savings , was formed. This summary table shows the results of the analysis of before and after situation of the process. In the final section of the study , the improvement opportunities for that kind of systems with decreasing stock level were emphasized with support of that kind of studies. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/2029
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Tam Zamanında Üretim tr_TR
dc.subject Esnek Üretim Sistemleri tr_TR
dc.subject Yalın Üretim tr_TR
dc.subject Çekme Sistemleri tr_TR
dc.subject Kanban Sistemi tr_TR
dc.subject Senkronize Malzeme Akışı. tr_TR
dc.subject Just In Time Manufacturing en_US
dc.subject Flexible Manufacturing Systems en_US
dc.subject Lean Production en_US
dc.subject Pull Flow en_US
dc.subject Kanban System en_US
dc.subject Synchronous Material Flow. en_US
dc.title Kanban Sistem Tasarımı Ve Otomotiv Sektöründe Bir Uygulama tr_TR
dc.title.alternative Kanban System Design And An Application In Automotive Industry en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
4491.pdf
Boyut:
2.13 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama