Şişen Killer Ve Tünel Tasarımına Etkisi

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-07-01
Yazarlar
Yıldırım, Ülkü Ebru
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu tez çalışmasında, ulaşım sanat yapılarının vazgeçilmez parçalarından olan tünel yapıları ve en kötü zemin cinsi olan şişen zeminlerde açılımı konu edilmiştir. Türkiye’de özellikle İstanbul ve Ankara’da yapılmakta olan metro inşaatlarında uygulanan tünel kesitleri ve kil zemin koşullarındaki davranışları çevresel koşullar dikkate alınarak hesaplanmıştır. Ankara’daki metro inşaatında çift hatlı metro tünelleri, İstanbul’da aynı güzergahta bulunan farklı kil koşullarındaki çift hatlı metro tünelleri esas alınarak konu irdelenmiştir. İstanbul’daki tünellerden Yenikapı bölgesi tünel uygulaması ile Ankara metrosu tünel uygulaması şişme özelliği yüksek olan kil koşullarında, Süleymaniye Bölgesi’nde ise farklı tip tünel kesitleri kullanılarak, normal durumları ile iyileştirme koşulları dahil edilerek toplam yedi adet analiz yapılmıştır. Analiz sonuçları, kildeki değişimler baz alınarak değerlendirilmiştir. Tünel tasarımları Plaxis (Sonlu Elemanlar Analiz Metodu) programı kullanılarak yapılmıştır. Yapılan analizler sonuçlarına göre farklı özellikteki killerde güvenli bir kazı için gerekli olabilecek önlemler sıralanmıştır.
In this thesis, tunnel structures that are one of the most important places in transportation planning and that are design on the expansive soils are subjected. The tunnelling sections were applied at the metro constructions in Turkey and their behaviours (deformations, displacements, etc..) were calculated with considering the environmental effects. The subject were analyzed based on tunnel with double tracks at Ankara Subway and double tracks at same line considering different clay conditions at İstanbul Subway. There are seven analyses within normal soil conditions and soil improvement were applied. Tunnelling at Ankara Subway and Yenikapı section at İstanbul Subway were applied at swellex clay conditions. Tunnelling at Süleymaniye section at İstanbul Subway were applied at clay that is not swellex. The results of the analyses were considered based on changing of clay behaviours. The tunneling design is analyzed using the Plaxis (Finite Element Method). According to analysis are figured out, clays having different characteristics, precautions which is wanted to safety of the excavation are putted in order.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
şişen killer, tünel inşaatı, plaxis, sweelex clays, tunnelling consruction, plaxis
Alıntı