Avrupa Birliği İle Bütünleşme Sürecinde Küçük Ölçekli Projeler Fonunun Değerlendirilmesi

dc.contributor.advisor Gezici, Ferhan tr_TR
dc.contributor.author Sezgin, Ervin tr_TR
dc.contributor.department Bölge Planlaması tr_TR
dc.contributor.department Regional Planning en_US
dc.date 2008 tr_TR
dc.date.accessioned 2008-02-24 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-08-06T07:36:29Z
dc.date.available 2015-08-06T07:36:29Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmanın amacı küçük ölçekli sınır ötesi işbirliği projelerinin yerel topluluklar üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesidir. Genelde küçük ölçekli işbirliği projelerinin, özelde de AB’nin Ortak Küçük Projeler Fonu ile gerçekleşen projelerin yerel toplulukların kalkınmasında ve bütünleşmesinde olumlu yönde rol oynadıkları iddia edilmektedir. Bu amaçla fon desteği ile uygulanan projeler hakkında farklı Avrupa ülkelerini kapsayan bir araştırma yapılmış ve bulguları desteklemek amacı ile bir anket düzenlenmiştir. Araştırmanın bulguları, bütünleşme, kalkınma, katılım ve sürdürülebilirlik ana başlıkları üzerinden tartışılmaktadır. Çalışma kapsamında sınır ötesi işbirliği, üç temel aşamada değerlendirilmektedir. Kavramsal çerçevesi, dünyadan örnekler sunularak tartışılmakta; Avrupa Birliği kapsamında kurumsal bir olgu olarak değerlendirilmekte ve son olarak Ortak Küçük Projeler Fonu vasıtasıyla yerel topluluklar ve gündelik hayatlar üzerindeki etkileri irdelenmektedir. tr_TR
dc.description.abstract This study aims to evaluate small projects and their impacts on local communities. It is argued that small co-operation projects in general and more specifically the Joint Small Projects Fund (JSPF) of the European Union have a special importance in the development of border regions and generating integration among local communities bordering each other. For this purpose, a research containing a case study and a supplementary questionnaire, were designed and applied to several beneficiaries of the JSPF from different countries of Europe. Main findings that were discussed, focus on integration, development, participation and continuity generated through applied projects with the support of JSPF. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/8063
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Sınır ötesi işbirliği tr_TR
dc.subject Avrupa Birliği tr_TR
dc.subject Küçük Ölçekli Projeler Fonu tr_TR
dc.subject Cross- border co-operation en_US
dc.subject European Union en_US
dc.subject JSPF en_US
dc.title Avrupa Birliği İle Bütünleşme Sürecinde Küçük Ölçekli Projeler Fonunun Değerlendirilmesi tr_TR
dc.title.alternative Evaluatıon Of Joınt Small Projects In Border Regıons In The Process Of European Integratıon en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
7931.pdf
Boyut:
2.01 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama