Fonksiyonlu Heterosiklik Halka Hedefli Çıkış Bileşikleri

dc.contributor.advisor Anaç, Olcay tr_TR
dc.contributor.author Kaya, Mustafa tr_TR
dc.contributor.department Kimyagerlik tr_TR
dc.contributor.department Chemistry en_US
dc.date 2009 tr_TR
dc.date.accessioned 2009-06-30 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-07-13T10:16:19Z
dc.date.available 2015-07-13T10:16:19Z
dc.date.issued 2009-07-02 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009 en_US
dc.description.abstract ?,ß,- Doymamış ketonların ve ?,ß,- doymamış esterlerin, Cu(acac)2 katalizörü varlığında, diazo karbonil bileşikleri ile (örneğin dimetil diazomalonat) ağırlıklı olarak, dihidro furan türevleri ve dihidro benzoksepin türevlerini oluşturduğu gözlenmiştir. Bu tezde, ?,ß,?,?- doymamış dikarbonil bileşiklerinin Cu(acac)2 katalizörü varlığında, diazo karbonil bileşikleri ile (örneğin dimetil diazomalonat) reaksiyonları incelenmiştir. Bu amaçla, önce hedefli olarak ?-konumunda fenil grubu içeren, ?,ß,?,?--doymamış dikarbonil (sinnamaliden asetilaseton, sinnamaliden dietilmalonat, sinnamaliden etilasetoasetat) bileşikleri sentezlenmiş ve spektroskopik olarak yapı tanımlanmaları yapılmıştır. Daha sonra elde edilen çıkış bileşikleri dimetil diazomalonat ile reaksiyona konulmuştur. Çalışmalar sonucunda, [1,5]- elektrosiklik halka kapanması ile dihidro furan türevleri ve [1,7]- elektrosiklik halka kapanması ile dihidro oksepin türevlerinin oluştuğu gözlenmişitir. tr_TR
dc.description.abstract Cu(II) acetylacetonate catalyzed decompositions of diazo carbonyl compounds, such as dimethyl diazomalonate, in the presence of αβ-unsaturated ketones and esters, were reported to yield mainly dihydrofuran derivatives and dihydrobenzoxepine derivatives. In this thesis, Cu(II) acetylacetonate catalyzed decompositions of dimethyl diazomalonate, in the presence of α, β,γ,δ- unsaturated dicarbonyl compounds were performed. For this purpose, firstly, three similar α, β,γ,δ-unsaturated dicarbonyl compounds (cinnamalidene acetylacetone, cinnamalidene diethylmalonate and cinnamalidene ethylacetoacetate) having phenyl group at their δ –position were synthesized. This starting compounds were reacted with dimethyl diazomalonate. In the result of this study, it was determined that dihydrofuran derivatives by [1,5]-electrocyclic ring closure and dihydrooxepine derivatives by [1,7]- electrocyclic ring closure products were formed. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/7517
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission en_US
dc.subject α tr_TR
dc.subject β tr_TR
dc.subject doymamış dikarbonil bileşikleri tr_TR
dc.subject dimetil diazomalonat tr_TR
dc.subject Cu(acac)2 katalizörü tr_TR
dc.subject unsaturated dicarbonyl compounds en_US
dc.subject dimethyl diazomalonate en_US
dc.subject Cu(acac)2 catalyst en_US
dc.title Fonksiyonlu Heterosiklik Halka Hedefli Çıkış Bileşikleri tr_TR
dc.title.alternative Starting Compounds Targetting Functional Heterocyclic Ring en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
9652.pdf
Boyut:
2.48 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama