Ahşap birleşim detayları

thumbnail.default.alt
Tarih
2000
Yazarlar
Karabulut, Cemal
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet
Bu çalışmada ahşap gerecin özellikleri ve ahşap birleşim detayları incelenmeye çalışılmıştır. Çalışma 6 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, konu tanıtılıp amacı açıklanmıştır. İkinci bölümde, ahşap gerecin tarihçesi ve konut mimarisindeki yeri Bizans'tan günümüze kronolojik olarak incelenmiş ve ahşap malzemenin yapısı, fiziksel ve mekanik özellikleri incelenmiş, ayrıca rasyonel yapı gereci olarak ahşapta olması gereken nitelikler kısaca anlatılmıştır. Üçüncü bölümde, ahşap birleşim detaylarına adım veren birleşim şekilleri (Zıvanalı, Kırlangıçkuyruğu, Kamalı, Kavelalı, Kurtağzı, Kinişli, Pahlı, Geçmeli) incelenmiş, ve bunların değişik kaynaklarda olan değişik tanımlamaları ve isimlendirmeleri ele alınmıştır. Dördüncü bölümde, ahşap birleşim detayları uç uca düz, Köşe birleşimler ve Çarpraz birleşimler şeklinde TS ye göre sınıflandırılmıştır. Bu birleşimlerden uç uca düz birleşimler düz boy birleşim ve düz en birleşimler olarak sınıflandırılıp sırasıyla bu bölümde anlatılmıştır. Beşinci bölümde, ahşap birleşim detaylarından köşe-kenar birleşimler ele alınmıştır. Bu birleşimler masif tabla köşe birleşimler (elyaf yönüne dik ve elyaf yönüne paralel), kızak kanal köşe birleşimler, çerçeve köşe birleşimler, dişli köşe birleşimler olarak kendi içinde sınıflandırılarak incelenmiştir. Altıncı ve son bölümde, çalışma boyunca tespit edilen sonuçlar kısaca vurgulanmıştır. Ayrıca ahşap birleşim detaylarının yapıda kullanıldığı yerler olan çatı, ahşap merdiven, ahşap döşeme, ahşap doğramalar, dış cephe ve ahşap iskeletli yapıdaki birleşimlerin şekline (zıvanalı, kırlangıçkuyruğu, kurtağzı gibi) göre incelenip birleşimlerin açısına göre çatma, ekleme, çarpraz ve köşeli olarak ele alınan bir tablonun hazırlanmasıyla çalışma tamamlanmıştır.
In this study; the specifics of the wood material and the details of wood joint is being examined. The study consist of six sections. The subject of the thesis is introduced and the purpose of the thesis is explained within the first section In the second section; the historical development of the wood material and its merit for housing arcitecture is reviewed from Byzantine time up to the date. The structure, physical and technical specifics of the wood material is examined. In addition the required specifics of the wood as construction materials is summarised. The joint forms which names the details of the wood joint such as mortise and tenon, dovetail, keyed joint, dovel, scarf, rabbeted and lap joint are being examined in the third section. The veried definitions and names of those joints from different sources are being discussed in this section as well. The wood joints in the form of corner joints, right angle joint and end to end (plain joint) joint are being classified in accordance with Turkish Standarts. Plain, butt joints and edge joints are being classified as grain joint of those wood joints and are explained in this section four. Corner edge joints from among the wood joints are being discussed in this section. These joints are classified within themselves as paneling joint, sligth and dado joint, frame corner joint and slip joint and reviewed thereafter. The identified results throughout the study are being tackled in the section six. Additionally the places where the wood joint details such as roof, wooden stair, wooden board, exterior fasade board furnish has been examined. These wood joints has been studied according to their form of joint such as mortise and tenon, dovetail. The study has being finalised with the preparation of a table which describes frame, joining, lap joint and cornered depending on the angle of the joint.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000
Anahtar kelimeler
Mimarlık, Ahşap, Konut mimarisi, Architecture, Wooden, Housing architecture
Alıntı