Öngerilmeli Prefabrike I Kesitli Köprü Kirişlerinin Optimizasyonu

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Sarsık, Selahattin Tayfun
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, köprü üst yapısında kullanılan 9 tip öngerilmeli prefabrike I kesitli köprü kirişinin değişen açıklıklarda hesabı yapılmış ve tip kirişlerin hangi açıklıklarda efektif olarak kullanılacağı belirlenmiştir. Araştırmada 22.50 m genişlikli 4 şeritli bir köprü dikkate alınmıştır. Kirişlerin öngerme donatısı gereksinimlerini daha çok eğilme etkileri belirlediği için bu konu üzerinde daha detaylı durulmuştur. Kirişlerde kullanılan öngerme donatılarında zamana bağlı öngerilme kayıpları hesaplanmış ve kayıplardan sonra dört farklı yükleme safhasında kesitlerde oluşan asal gerilmeler emniyet gerilmeleriyle kontrol edilmiştir. 22 m açıklıklı TİP II-A kirişinin ayrıntılı çözümünde gerilme tahkikleri, eğilme ve kayma taşıma gücü tahkikleri ve sehim hesapları yapılmıştır. Kirişlerin öngerme donatısı miktarına bağlı olarak eğilme kapasitelerinin değişimi diyagramlar şeklinde sunulmuştur. Çeşitli açıklıklar için kirişlerde öngerme donatısı miktarının artmasıyla öngerme kayıplarının değişimi incelenmiştir.
In this study, 9 types prestressed precast I beams used bridge superstructure with various span lengths has been searched and it has been determined which span lengths are appropriate for type beams. In this investigation, a bridge width of 22.50 meters including 4 traffic lanes has been taken into account. Bending has more effect on the amount of prestressed steel. So this subject has been investigated more clearly. Time dependent prestress losses are searched on the cables and principal stresses at the sections have been controlled with allowable stresses in four different conditions after prestress losses. Principal stresses, flexural and shear strengths and deflections have been checked for the TYPE II-A beam which has 22.00 meters span length. Interaction between the amount of prestressed cables and flexural capacity has been shown in diagrams. Interaction between the amount of prestressed cables and prestress losses has been searched for variable span lengths.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Öngerilme, Prefabrik Kiriş, Köprü, Prestress, Precast Beam, Bridge
Alıntı