Türk Firmalarının Sermaye Yapılarını Belirleyen Unsurlar

dc.contributor.advisor Ülengin, Burç tr_TR
dc.contributor.author Bahçeli, Gökalp tr_TR
dc.contributor.authorID 137210 tr_TR
dc.contributor.department İşletme tr_TR
dc.contributor.department Management en_US
dc.date 2003 tr_TR
dc.date.accessioned 2019-02-08T07:44:02Z
dc.date.available 2019-02-08T07:44:02Z
dc.date.issued 2003 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003 tr_TR
dc.description Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2003 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na kote olmuş endüstriyel ve ticari firmaların sermaye yapılarının hangi unsurlardan etkilendiği ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Çalışmaya baz olarak 1995-2000 yıllan arasındaki veriler alınmıştır. Sermaye yapısı firmaların çeşitli borç/özsermaye oranlan ile temsil edilmiş, sermaye yapısını etkileyen unsurlar ise temelde bilanço ve gelir tablosuna ait parametrelerden seçilmiştir, incelemeye tabi tutulan unsurlar; firma büyüklüğü, firma karlılığı, operasyonel kaldıraç, varlık dönüş hızı, iş riski ve firma büyüme hızıdır. Söz konusu unsurların etkilerini dış ekonomik çevreden yalıtabilmek için piyasa faiz oram, GSMH ve bankacılık sektörü kredi hacmi değişkenleri makro değişkenler olarak modele eklenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, firma büyüklüğü, firma karlılığı ve varlık dönüş hızının sermaye yapısı üzerinde etkili unsurlar olduklan söylenebilir. Araştırmanın bir yan ürünü olarak kredi hacminin makro ekonomik değişkenler arasında en çok etkiye sahip * olduğu, diğer makro ekonomik değişkenlerin ise firmaların sermaye yapılan üzerinde etkili olmadıklan söylenebilmektedir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, the determinants of capital structure of the Turkish Companies that are quoted in Istanbul Stock Exchange are investigated. The basis for the empirical study is the financial data of the years 1995-2000. Capital structure is represented by the various debt/equity ratios, while the determinants of capital structure are selected from different parameters of balance sheet and income statements. The determinants that are included in the study are company size, company profitability, operational leverage, asset turnover rate, business risk and growth ratio. Macro economic variables like interest rate, per capita GDP and banking sector debt supply to private companies are included in the model in order to isolate the effects of the macroeconomic environment on the proposed micro determinants. The findings of the empirical study show that company size, company profitability and asset turnover rate are effective on capital structure. One of the secondary products of the study is that banking sector debt supply to private companies is the only effective macroeconomic variable among.the chosen three factors. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.A. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/17651
dc.language tur tr_TR
dc.publisher Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Social Sciences en_US
dc.rights Kurumsal arşive yüklenen tüm eserler telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights All works uploaded to the institutional repository are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Sermaye Yapısı tr_TR
dc.subject Borçlanma tr_TR
dc.subject Borç tr_TR
dc.subject İşletme tr_TR
dc.subject Firmalar tr_TR
dc.subject Capital Structure en_US
dc.subject Corporate Borrowing en_US
dc.subject Debt en_US
dc.subject Business Administration en_US
dc.subject Firms en_US
dc.title Türk Firmalarının Sermaye Yapılarını Belirleyen Unsurlar tr_TR
dc.title.alternative The Determinants Of Capital Structure Of Turkish Companies en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
137210.pdf
Boyut:
8.56 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama